MENU

SPRZEDAŻ BILETÓW

SPRZEDAŻ i REZERWACJA BILETÓW

Kasa biletowa:
czynna od wtorku do piątku  w godz. 12:00 -17:00 oraz godzinę przed rozpoczęciem  koncertu.

Rezerwacja biletów:
wtorek – piątek, godz. 12:00 -17:00,
tel. +48 95 73 92 708;  +48 95 73 92 712

Punkt sprzedaży biletów:
infoKIOSK w Galerii Askana w Gorzowie Wlkp., Al. Konstytucji 3 Maja 102.CENY BILETÓW

Koncerty symfoniczne:

I strefa : 30 zł – bilet normalny / 22 zł – bilet ulgowy*
II strefa : 32 zł – bilet normalny / 25 zł – bilet ulgowy*

* bilety ulgowe przysługują: dzieciom do lat trzech zajmującym miejsce samodzielne  obok opiekuna, dzieciom w wieku 3-6 lat, uczniom,
studentom do lat 26, posiadaczom młodzieżowej karty EURO<26, seniorom – od 60 lat, członkom Gorzowskiego Towarzystwa Muzycznego im. H. Wieniawskiego,
osobom niepełnosprawnym. Bilet  ulgowy jest ważny wyłącznie za okazaniem właściwego dokumentu.
* dla opiekunów osób niepełnosprawnych oraz dla dzieci do lat trzech zajmujących miejsce wraz z opiekunem wstęp jest bezpłatny.

REGULAMIN OKREŚLAJACY SPRZEDAŻ BILETÓW I ABONAMENTÓW


Koncerty familijne:

10 zł – bilet ulgowy dla dziecka (do 16 lat)
15 zł – bilet normalny dla rodzica/ opiekuna
20 zł – bilet normalny indywidualny
55 zł – bilet rodzinny (dla 6 osób, w tym maksymalnie 2 dorosłych)*

* bilety rodzinne nie są objęte systemem sprzedaży on-line
i należy je kupować bezpośrednio w kasie FilharmoniiKoncerty specjalne:
Na koncerty i wydarzenia specjalne cena ustalana każdorazowo, w zależności od formatu artystów.

Bilety grupowe:
Centrum Edukacji Artystycznej - Filharmonia Gorzowska prowadzi sprzedaż biletów dla grup zorganizowancyh, 
z upustem od regularnej ceny biletu:

20% - grupy od 20 do 40 osób
30% - grupy powyżej 40 osób

Kontakt w sprawie biletów grupowych:
tel. +48 95 73 92 708;  +48 95 73 92 712Karta Podarunkowa:

Informujemy, że istnieje możliwość zakupu Karty Podarunkowej, przy pomocy której można dokonać zakupu biletów na wybrane wydarzenia artystyczne organizowane przez CEA - Filharmonię Gorzowską.

Oferujemy zakup kart podarunkowych o wartości:
- 50,00 zł
- 100,00 zł
- 150,00 zł
- 200,00 zł.
 
Pamiętaj, że Karta Podarunkowa CEA - Filharmonii Gorzowskiej:
  1. może być zrealizowana wyłącznie w kasie biletowej CEA-FG;
  2.  nie podlega wymianie na gotówkę;
  3. posiada termin ważności, po którym nie może być zrealizowana
więcej informacji w Regulaminie Sprzedaży Kart Podarunkowych CEA-FG:

/img/file/Zalacznik_1_Regulamin_K_Podarunkowych2014.pdf
Posiadaczom Kart Pacjenta LUX MED, w ramach Programu ZDROWIE PIĘKNO HARMONIA, proponujemy rabaty na usługi znajdujące się w ofercie CEA-Filharmonii Gorzowskiej.
Rabat wysokości 20% dotyczy wydarzeń artystycznych oferowanych przez Filharmonię (z wyłączeniem działań edukacyjnych i koncertów familijnych) oraz uprawnia do otrzymania 20% zniżki liczonej od regularnej ceny biletu  w danej strefie.

Zakupu biletów w niższej cenie można dokonać wyłącznie w kasach biletowych CEA-Filharmonii Gorzowskiej.WAŻNE INFORMACJE

1. Zamówione bilety należy wykupić w kasie w ciągu 5 dni od daty rezerwacji, ale nie później niż dwa dni przed datą koncertu.
Po tym terminie rezerwacje tracą ważność i wracają do sprzedaży.
2. Przy zakupie biletu on-line, za pośrednictwem serwisu Bilety24.pl, operator serwisu pobiera prowizję w wysokości 6%.
3. Godzinę przed wydarzeniem artystycznym kasa prowadzi sprzedaż biletów w pierwszej kolejności na dane wydarzenie artystyczne.
4. Zwrotu biletu zakupionego w kasie można dokonać nie później niż godzinę przed rozpoczęciem koncertu.
5. W cenę biletu wliczone jest 8% podatku VAT.    


ZASADY OBOWIĄZUJĄCE PODCZAS KONCERTÓW W CEA – FILHARMONIA GORZOWSKA

1. Zakupu biletów prosimy dokonywać najpóźniej 15 minut przed rozpoczęciem koncertu.
2. Prosimy o zajmowanie miejsc najpóźniej 10 minut przed rozpoczęciem koncertu. Spóźnieni widzowie będą mogli wejść do sali koncertowej wyłącznie w przerwie lub w momencie wskazanym przez Organizatora koncertu.
3. Przed rozpoczęciem koncertu prosimy o wyłączanie telefonów komórkowych, zegarków i innych urządzeń emitujących sygnały dźwiękowe.
4. W Filharmonii obowiązuje całkowity zakaz fotografowania oraz rejestracji dźwięku i obrazu przez osoby do tego nieupoważnione.
5. Melomani przybywający na koncerty organizowane przez Filharmonię Gorzowską mogą korzystać z parkingu BEZPŁATNIE godzinę przed koncertem i pół godziny po koncercie.
6. Istnieje możliwość podwiezienia osób przybywających na koncert pod wejście główne CEA-Filharmonii Gorzowskiej, a następnie powrót i zaparkowanie pojazdu na parkingu Filharmonii.
7. Filharmonia zastrzega sobie prawo do zmian.

SPRZEDAŻ BILETÓW ON-LINE

1. Sprzedaż biletów on-line na dane wydarzenie jest kończona według ustaleń z Organizatorem, zwykle na 24 godziny przed rozpoczęciem koncertu lub w momencie sprzedaży całej przydzielonej puli miejsc. Jeśli sprzedaż biletów jest kończona w innym, wcześniejszym terminie, wówczas termin ten jest wyraźnie zaznaczony w serwisie.
 2. Bilet zakupiony w postaci elektronicznej w opcji print@home, pobrany z serwisu, wydrukowany na własnej drukarce okazuje się bileterowi bezpośrednio przy wejściu na salę jeśli na bilecie nie określono inaczej. Jeśli wymagana jest wymiana na bilet standardowy, odbywa się ona bezpośrednio przed koncertem/imprezą w miejscu wyznaczonym przez Organizatora.
Podczas weryfikacji biletów zakupionych w opcji print@home, za ważny uznaje się tylko i wyłącznie pierwszy skasowany/sprawdzony bilet. Każdy kolejny bilet z tym samym kodem może zostać uznany za nieważny. Bilet umożliwia wejście jednorazowe wymienionej na bilecie liczbie osób. Dopuszczalna ilość osób na jednym bilecie jest określana przez Organizatora i widnieje jako ograniczenie podczas zakupu.
 3. Przy dodatkowej weryfikacji biletu zakupionego w opcji print@home bilet jest ważny jeśli okazuje go osoba legitymująca się dokumentem tożsamości wskazanym przy zakupie biletu w serwisie i jest właścicielem owego dokumentu. Przy zakupie biletu i jego dodatkowej kontroli wymaga się dokumentu tożsamości tylko od tej jednej osoby, nawet jeśli bilet zakupiono na większą ilość miejsc. Dopuszczalnym dokumentem tożsamości jest dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, legitymacja studencka lub legitymacja szkolna. BŁĘDNIE WPISANY NUMER MOŻE UNIEWAŻNIĆ BILET!!!
Wyjątkiem jest bilet zakupiony w formie prezentu dla osoby trzeciej tak zwanego biletu imiennego. Wówczas podczas zakupu należy podać imię i nazwisko osoby obdarowanej a przy dodatkowej weryfikacji taka osoba powinna posiadać swój dokument tożsamości.  
 4. Bilet zakupiony w postaci elektronicznej pront@home Kupujący może wydrukować wielokrotnie, w dowolnym innym miejscu i czasie przed koncertem korzystając z opcji „POWTÓRZ WYDRUK BILETU”.
 5. Odstąpienie biletu on-line innym osobom jest zabronione za wyjątkiem Biletu Prezentu (imiennego).
 6. Warunkiem zakupu biletu w serwisie jest zapłata za bilet kartą płatniczą lub inną metodą płatności internetowych, dopuszczalnych w serwisie. Bilet jest dostępny dopiero po odnotowaniu wpływu na konto. Natychmiastową wpłatę za bilet umożliwia system Przelewy24.pl. W przypadku płatności tradycyjnej, system automatycznie przypisuje tytuł transakcji w postaci P24-xxx-xxx do zakupu. Jeśli bilety zostały już wyprzedane, wpłata na konto jest traktowana jako przedpłata i posiada status " do wykorzystania". Informacje o metodach płatności i wykorzystaniu przedpłaty znajdują się na stronie: www.bilety24.pl/pages/metodyplatnosci .
7. Bilet zakupiony w serwisie on-line nie uprawnia do zwrotu pieniędzy ani do zamiany na inny, za wyjątkiem przypadku odwołania wydarzenia. Reguluje to ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów art. 16 ust. 2 pkt. 2.
8. Kupując bilet użytkownik akceptuje regulamin i ustalenia organizatora danej imprezy dotyczące obiektu, w którym się ona znajduje.
9. Użytkownik zgadza się, aby jego dane były przetwarzane przez Serwis Bilety24. Użytkownik zgadza się również, by jego dane były przesyłane, z uwzględnieniem obowiązującego prawa, do firm partnerskich (ich siedzib głównych bądź filii), a także do poszczególnych organizatorów. Użytkownik jest poinformowany o tym, że ustalenia tej umowy mogą być wypowiedziane w dowolnym momencie.

PONOWNY WYDRUK  BILETU ON-LINEvirtualnetia  projektowanie stron internetowych