MENU

SPRZEDAŻ BILETÓW ON-LINE

SPRZEDAŻ BILETÓW ON-LINE

1. Sprzedaż biletów on-line na dane wydarzenie jest kończona według ustaleń z Organizatorem, zwykle na 24 godziny przed rozpoczęciem koncertu lub w momencie sprzedaży całej przydzielonej puli miejsc. Jeśli sprzedaż biletów jest kończona w innym, wcześniejszym terminie, wówczas termin ten jest wyraźnie zaznaczony w serwisie.
 2. Bilet zakupiony w postaci elektronicznej w opcji print@home, pobrany z serwisu, wydrukowany na własnej drukarce okazuje się bileterowi bezpośrednio przy wejściu na salę jeśli na bilecie nie określono inaczej. Jeśli wymagana jest wymiana na bilet standardowy, odbywa się ona bezpośrednio przed koncertem/imprezą w miejscu wyznaczonym przez Organizatora.
Podczas weryfikacji biletów zakupionych w opcji print@home, za ważny uznaje się tylko i wyłącznie pierwszy skasowany/sprawdzony bilet. Każdy kolejny bilet z tym samym kodem może zostać uznany za nieważny. Bilet umożliwia wejście jednorazowe wymienionej na bilecie liczbie osób. Dopuszczalna ilość osób na jednym bilecie jest określana przez Organizatora i widnieje jako ograniczenie podczas zakupu.
 3. Przy dodatkowej weryfikacji biletu zakupionego w opcji print@home bilet jest ważny jeśli okazuje go osoba legitymująca się dokumentem tożsamości wskazanym przy zakupie biletu w serwisie i jest właścicielem owego dokumentu. Przy zakupie biletu i jego dodatkowej kontroli wymaga się dokumentu tożsamości tylko od tej jednej osoby, nawet jeśli bilet zakupiono na większą ilość miejsc. Dopuszczalnym dokumentem tożsamości jest dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, legitymacja studencka lub legitymacja szkolna. BŁĘDNIE WPISANY NUMER MOŻE UNIEWAŻNIĆ BILET!!!
Wyjątkiem jest bilet zakupiony w formie prezentu dla osoby trzeciej tak zwanego biletu imiennego. Wówczas podczas zakupu należy podać imię i nazwisko osoby obdarowanej a przy dodatkowej weryfikacji taka osoba powinna posiadać swój dokument tożsamości.  
 4. Bilet zakupiony w postaci elektronicznej pront@home Kupujący może wydrukować wielokrotnie, w dowolnym innym miejscu i czasie przed koncertem korzystając z opcji „POWTÓRZ WYDRUK BILETU”.
 5. Odstąpienie biletu on-line innym osobom jest zabronione za wyjątkiem Biletu Prezentu (imiennego).
 6. Warunkiem zakupu biletu w serwisie jest zapłata za bilet kartą płatniczą lub inną metodą płatności internetowych, dopuszczalnych w serwisie. Bilet jest dostępny dopiero po odnotowaniu wpływu na konto. Natychmiastową wpłatę za bilet umożliwia system Przelewy24.pl. W przypadku płatności tradycyjnej, system automatycznie przypisuje tytuł transakcji w postaci P24-xxx-xxx do zakupu. Jeśli bilety zostały już wyprzedane, wpłata na konto jest traktowana jako przedpłata i posiada status " do wykorzystania". Informacje o metodach płatności i wykorzystaniu przedpłaty znajdują się na stronie: www.bilety24.pl/pages/metodyplatnosci .
7. Bilet zakupiony w serwisie on-line nie uprawnia do zwrotu pieniędzy ani do zamiany na inny, za wyjątkiem przypadku odwołania wydarzenia. Reguluje to ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów art. 16 ust. 2 pkt. 2.
8. Kupując bilet użytkownik akceptuje regulamin i ustalenia organizatora danej imprezy dotyczące obiektu, w którym się ona znajduje.
9. Użytkownik zgadza się, aby jego dane były przetwarzane przez Serwis Bilety24. Użytkownik zgadza się również, by jego dane były przesyłane, z uwzględnieniem obowiązującego prawa, do firm partnerskich (ich siedzib głównych bądź filii), a także do poszczególnych organizatorów. Użytkownik jest poinformowany o tym, że ustalenia tej umowy mogą być wypowiedziane w dowolnym momencie.

PONOWNY WYDRUK  BILETU ON-LINE

virtualnetia  tworzenie stron internetowych