MENU

Historia

Filharmonia Gorzowska to najmłodsza instytucja kultury w Gorzowie Wielkopolskim, jedna z najmłodszych filharmonii w Polsce. Była długo oczekiwaną inwestycją w skali województwa lubuskiego, będąc zarazem jedną z najbardziej spektakularnych i nieszablonowych inwestycji ostatnich lat w skali kraju.
Powstawała w latach 2009 – 2011, w ramach realizacji projektu „Budowa Centrum Edukacji Artystycznej – Filharmonia Gorzowska”, z inicjatywy Prezydenta Miasta Tadeusza Jędrzejczaka, za sprawą wspólnej decyzji Prezydenta i Rady Miasta Gorzowa Wlkp. Zrealizowana została  z budżetu miasta Gorzowa oraz przy wsparciu funduszy Unii Europejskiej  w ramach unijnej dotacji Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.
Jako instytucja kultury została utworzona na mocy Uchwały Nr LXXIII/1161/2010 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 12 maja 2010 r. i dnia 11 sierpnia 2010 r. pod numerem XIV/2010 CEA wpisana do rejestru instytucji kultury.
Filharmonia zbudowana od podstaw to w historii Polski po 1989 roku wydarzenie bez precedensu; stworzona z wielką dbałością o artystyczny poziom i wedle europejskich standardów nowa, zawodowa orkiestra; świetnie wykształcony, przygotowany i ceniony w świecie dyrygent – zapewniły instytucji znakomity start i od razy wyraźnie zaznaczyły jej pozycję w świadomości nie tylko gorzowian, ale także melomanów, artystów i twórców z całej Polski.      
Dzięki znakomitej ofercie koncertowej i nieszablonowej koncepcji architektonicznej jest obecnie  jednym z najciekawszych i najatrakcyjniejszych miejsc w mieście. Nowoczesna, przeszklona bryła poza funkcją obiektu filharmonicznego zapewnia jej uniwersalne wykorzystanie, zarówno jeśli chodzi o potencjał  Sali Koncertowej, jak i całej przestrzeni publicznej.  Wielokrotnie mówiono m.in. o znakomitych możliwościach akustycznych sali, zaliczając ją do najlepszych pod względem akustyki obiektów w Polsce. Zastosowanie najnowszych technologii i rozwiązań sprawiło, że mieszkańcy regionu, jak również turyści krajowi i zagraniczni mają zagwarantowane uczestnictwo w życiu muzycznym i kulturalnym o standardzie europejskim, zaś artyści – najwyższą jakość pracy.   
Uroczysta inauguracja Centrum Edukacji Artystycznej – Filharmonii Gorzowskiej odbyła się 18 maja 2011 roku.
Pierwszymi dyrektorami instytucji byli: Krzysztof Nowak - dyrektor naczelny (od momentu powołania do sierpnia 2012) oraz zastępca dyrektora ds. artystycznych Piotr Borkowski (do października 2012). Od  września 2012 do marca 2013 funkcję dyrektora naczelnego pełnił Krzysztof Świtalski. W marcu 2013 stanowisko dyrektora filharmonii objęła Małgorzata Pera, która pełniła powierzone jej obowiązki do stycznia 2017 roku. Od marca 2017 do stycznia 2020 dyrektorem instytucji był Mariusz Wróbel.
Pełniącą obowiązki Dyrektora Centrum Edukacji - Artystycznej Filharmonia Gorzowska jest obecnie Joanna Pisarewicz.
Realizacja   Virtualnetia.com