MENU

WYJAŚNIENIA DOT. ZMIANY ZASAD FUNKCJONOWANIA PARKINGU

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami i zapytaniami dot. zmiany zasad funkcjonowania parkingu Filharmonii Gorzowskiej wyjaśniamy co następuje.
 
W wyniku postepowania o udzielenie zamówienia publicznego w formie zapytania ofertowego na „Zorganizowanie, wyposażenie i zarządzanie płatnym parkingiem Filharmonii”, przeprowadzonego w maju 2023 roku, wyłoniono nowego operatora - firmę Apcoa Parking Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Umowa z nowym operatorem będzie obowiązywała od 13 sierpnia 2023 r. Od tego dnia zmienią się także zasady funkcjonowania parkingu.

Decyzję o wprowadzeniu zmian organizacyjnych na parkingu filharmonii podjęto po przeanalizowaniu sprzedaży abonamentów i biletów „godzinowych” w poprzednich dwóch latach funkcjonowania płatnego parkingu. Mając na uwadze m.in.:
  • prośby o zwiększenie liczby miejsc abonamentowych;
  • skargi melomanów związane z koniecznością ponoszenia dodatkowych kosztów parkingowych,
  • konieczność opóźniania rozpoczęcia koncertów w związku z kolejkami do parkometrów na parkingu,
  • brak zainteresowania biletami „na godziny” poza czasem trwania koncertów, m. in. w związku z funkcjonowaniem bezpłatnego parkingu bezpośrednio przy Muzeum Lubuskim (w ostatnich latach notowaliśmy średnią sprzedaż biletów godzinowych w ilości 15 sztuk na miesiąc)
oraz rosnące koszty utrzymania obiektu, wprowadzono nowe zasady funkcjonowania parkingu.
 
Poziom „0” (poziom dolny - 203 miejsca) będzie do wyłącznej dyspozycji operatora, z przeznaczeniem na abonamenty. Kierowcy będą mieli do wyboru trzy rodzaje abonamentów:
  • całodobowy – 200 zł/ miesiąc,
  • dzienny (uprawniający do parkowania w godz. 07:00 – 17:00) – 120 zł / miesiąc,
  • nocny (uprawniający do parkowania w godz. 17:00 – 07:00) – 120 zł / miesiąc.
Liczba miejsc przeznaczonych dla poszczególnych rodzajów abonamentów nie jest założona z góry. O tym zdecydują potrzeby zgłaszane przez mieszkańców/ kierowców. Miejsc abonamentowych będzie więcej niż dotychczas.
Zakup abonamentu będzie odbywał się poprzez aplikację operatora, a wjazd na parking na podstawie odczytu tablicy rejestracyjnej przez kamery zainstalowane przez operatora.
Wzrost cen abonamentów związany jest ze wzrostem kosztów eksploatacji obiektu (zwłaszcza cen energii, usług serwisowych, sprzątania i ochrony), a także wzrostem podatku od nieruchomości. Parking filharmonii jest zadaszony (pozostawiane tam auta nie są narażone na działanie czynników atmosferycznych), regularnie sprzątany, a także monitorowany przez firmę ochroniarską. Nowe ceny abonamentów będą nadal niższe, niż obowiązujące w mieście, tj. 300 zł/ miesiąc.
 
Podkreślamy, że z dniem 13 sierpnia nie będzie możliwości parkowania „na godziny”, z uwagi na dotychczasowe znikome zainteresowanie.
 
Poziom „1” (poziom górny - 200 miejsc) przeznaczony będzie dla osób korzystających z oferty kulturalnej Filharmonii oraz najemców. Parking otwierany będzie na godzinę przed i zamykany godzinę po zakończeniu wydarzenia. Dotychczasowe parkometry zostaną zdemontowane, a do skorzystania z parkingu uprawniał będzie zakupiony na wydarzenie bilet, czy np. otrzymane zaproszenie.
 
 
Dyrekcja Filharmonii Gorzowskiej
 
Realizacja   Virtualnetia.com