MENU

IGRA Z WNUCZKĄ BABCIA, DZIADEK – BĘDZIE SŁYCHAĆ U SĄSIADEK!

 „iGRA z wnuczką babcia, dziadek – będzie słychać u sąsiadek” to projekt, którego celem jest budowanie mostów pomiędzy na pozór odległymi światami. W ramach projektu połączone zostaną dwa pokolenia dziadek/ babcia – wnuczek/wnuczka: jedno z nostalgią wspominające dni swojej młodości, drugie wychowywane w duchu nowoczesnych technologii. Z połączenia tych dwóch perspektyw, w ramach projektu powstaną ścianki muzyczne, które zostaną zainstalowane w zabytkowym ogrodzie Muzeum Lubuskiego. Dzięki temu, w tym miejscu powstanie swoisty muzyczny plac zabaw, który stanie się miejscem rodzinnych spotkań i pretekstem do wspólnego spędzania czasu. Wszystkie działania warsztatowe odbędą się w dwóch lokalizacjach: w Filharmonii Gorzowskiej oraz Muzeum Lubuskim im. Jana Dekerta. Współpraca tych dwóch instytucji w sposób symboliczny połączy wartości młodego, nowoczesnego, energicznego pokolenia z dojrzałością i doświadczeniem seniorów. Projekt zostanie zainaugurowany Dniem Babci i Dziadka (27 stycznia 2019, niedziela), a zakończy się Dniem Dziecka (2 czerwca 2019, niedziela).
 
Aby zgłosić udział pary międzypokoleniowej dziadek/ babcia – wnuczek/wnuczka, należy wypełnić FORMULARZ ONLINE (KLIKNIJ I OTWÓRZ) lub jego wersję papierową, dostępną w kasie Filharmonii Gorzowskiej.
 
Chęć uczestnictwa w projekcie wiąże się z koniecznością zapoznania się z REGULAMINEM PROJEKTU (KLIKNIJ I OTWÓRZ).
 
Zgłoszenia przyjmujemy do 4 stycznia 2019 roku. Wówczas zostanie także opublikowana lista osób zakwalifikowanych do projektu.


Autorki projektu: Jolanta Kępka (60+) i Katarzyna Chorążyczewska (35-)

                     
fot. Alicja Szulc                                                                                                                                                                            Magic Suitcase - Magda Kościańska

Jolanta Kępka: absolwentka Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, specj. dyrygentura chóralna, rytmika. Doświadczona w prowadzeniu audycji muzycznych, koncertów i zajęć (kształcenie słuchu, rytmika). Zainteresowana budowaniem integracji i więzi interpersonalnych. Kocha ludzi. Na gorzowski rynek instytucji kultury chciałaby wprowadzić ofertę nowej jakości, adresowaną również do osób starszych. Chce pokazać, że bariery wynikające z różnicy wieku nie istnieją, a instytucje kultury, często postrzegane jako ,,niedostępne” są przyjazne seniorom.
 
Katarzyna Chorążyczewska: absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, kierunek Kulturoznawstwo, specjalność Zarządzanie instytucjami kultury, a także studiów podyplomowych Menedżer Kultury na Wyższej Szkole Umiejętności Społecznych. Od 2011 roku pracuje w Centrum Edukacji Artystycznej – Filharmonii Gorzowskiej, gdzie zaczynała od organizacji imprez i edukacji, a obecnie zajmuje się marketingiem i pozyskiwaniem funduszy zewnętrznych. Jako animatorka kultury prowadzi cykl zajęć „Filharmonia Juniora” skierowany do dzieci w wieku 4-6 lat. Marzy o stworzeniu przestrzeni międzypokoleniowej do rekreacji, wymiany doświadczeń, ale i rozrywki - bo jak sama zauważa, tego potrzebują i seniorzy i juniorzy.


Projekt dofinansowany ze środków konkursu „Seniorzy w akcji” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę”.

 

virtualnetia  projektowanie stron internetowych