MENU

ZAMÓWIENIA KOMPOZYTORSKIE 2019

MACIEJ ZIELIŃSKI (*1971) Impressioni Concertante na kwintet dęty

Prawykonanie utworu w ramach programu Zamówienia kompozytorskie odbyło się 11 grudnia 2020 roku w sali koncertowej Filharmonii Gorzowskiej i transmitowane było on-line za pośrednictwem kanału You Tube i serwisu Facebook. com.


Utwór na kwintet dęty Macieja Zielińskiego to w założeniach kompozycja 12-minutowa, jednoczęściowa. Zamierzeniem kompozytora jest prezentacja zarówno możliwości solowych poszczególnych instrumentów jak i poszukiwanie ciekawych, oryginalnych zestawień brzmieniowych i fakturalnych możliwych do stworzenia w tym składzie. Kompozytor wyeksponował melodyczne i ekspresyjne możliwości poszczególnych instrumentów jak i ich szczególne aspekty brzmieniowe. Pozwala to na ciekawe zestawienie kontrastowych i homogenicznych struktur możliwych do stworzenia z udziałem kwintetu dętego. Poszukiwanie nowych środków wyrazu, oryginalnego kształtowania warstwy melicznej to wyzwanie twórcze, które kompozytor postawił sobie za cel główny. Kompozycja jest uzupełnieniem ubogiej literatury muzycznej na kwintet dęty. Ze względu na stałą współpracę kompozytora z Polskim Wydawnictwem Muzycznym utwór ma dużą szansę na wydanie drukiem, co zwiększy jego zasięg popularyzatorski i edukacyjny. Znakomici muzycy Krakowskiego Kwintetu Dętego, którzy prawykonali kompozycję, są także cenionymi wykładowcami, co na pewno wpłynie pozytywnie na aspekt edukacyjny utworu.


Projekt dofinansowano kwotą 14 400 zł ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu "Zamówienia kompozytorskie", realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca.
Realizacja   Virtualnetia.com