MENU

IX FESTIWAL MUZYKI WSPÓŁCZESNEJ IM. WOJCIECHA KILARA

 
Festiwal Muzyki Współczesnej im. W. Kilara to zainicjowane przez Filharmonię Gorzowską w 2013 roku duże wydarzenie muzyczne będące pierwszą w regionie lubuskim inicjatywą propagującą na szeroką skalę muzykę XX i XXI wieku, w tym najważniejszych kompozytorów oraz najciekawsze dzieła i projekty artystyczne. Cel ten realizowany jest poprzez różnorodne formy działań skierowanych do różnych grup odbiorców, w tym także do dzieci i młodzieży. Kolejna, IX edycja, będzie realizowana pod hasłem „Ślady przeszłości”, nawiązując swoim programem do uniwersalnej tradycji muzyki europejskiej i „komentując” ją z punktu widzenia muzycznej współczesności. W kalendarzu festiwalowych wydarzeń znajdą się zarówno projekty muzyczne, w tym koncerty symfoniczne i kameralne oraz recital organowy, jak również spektakl taneczny, pokaz filmu oraz wydarzenia interdyscyplinarne, których odbiorcą będą dzieci i całe rodziny.

Dziewiąta edycja Festiwalu Muzyki Współczesnej (7-21.10.2022 r)  odbywać się będzie pod hasłem ŚLADY PRZESZŁOŚCI. Hasło to w naturalny sposób uruchamia w muzyce kategorię czasu, konotując przy okazji takie pojęcia jak Pamięć, Obecność, czy Dialog. W spotkaniu dwóch historycznie odległych muzycznych światów muzyki dawnej i współczesnej nas najbardziej będzie interesował Dialog – mniej lub bardziej polemiczny. Program Festiwalu odnosić się będzie zatem na rozmaite sposoby do uniwersalnej tradycji muzyki europejskiej, a wybrane utwory, poprzez swoją muzycznie rozumianą intertekstualność, nawiązywać będą do dawnych stylów, technik i form, „komentując” je ze swojego, XX- i XXI-wiecznego punktu widzenia. 

Głównym celem wydarzenia jest propagowanie muzyki współczesnej poprzez różnorodne formy działań artystycznych wśród jak najszerszej rzeszy odbiorców, w tym również wśród młodzieży i dzieci. Wydarzenia artystyczne IX FMW będą realizowane w ciągu dwóch tygodni. Połączenie w jednym czasie i miejscu wykonań wybitnych dzieł muzyki ostatnich dwóch stuleci, znakomitych artystów i osobowości muzycznych oraz projektów łączących różne trendy i kierunki muzyczne pozwoli wszystkim uczestnikom wydarzenia na własne odkrywanie tej twórczości i poszukiwanie w niej osobistych fascynacji. Dla pozyskania jak najszerszego grona odbiorców na program Festiwalu składają się propozycje różnorodne pod względem repertuarowym, stylistycznym i wykonawczym, adresowane do różnych grup wiekowych. Podczas dwóch kolejnych tygodni obok wydarzeń muzycznych, takich jak koncerty symfoniczne czy kameralne, odbywa się również szereg dodatkowych wydarzeń, jak m.in. spektakl tańca współczesnego czy działania skierowane dla dzieci; cześć z nich odbywa się również poza obiektem filharmonii – w kinie studyjnym Miejskiego Ośrodka Sztuki oraz w gorzowskich kościołach, gdzie publiczność będzie mogła wysłuchać koncertu nieodpłatnie. By uczynić ofertę Festiwalu atrakcyjną także dla młodego odbiorcy włączamy do niej koncerty i działania interaktywne adresowane do dzieci. Przygotowujemy także okołomuzyczne działania wzbogacające wiedzę o muzyce współczesnej, takie jak film połączony z wykładem czy spotkanie z twórcami i artystami.

Program Festiwalu odnosić się będzie zatem na rozmaite sposoby do uniwersalnej tradycji muzyki europejskiej, a wybrane utwory, poprzez swoją muzycznie rozumianą intertekstualność, nawiązywać będą do dawnych stylów, technik i form, „komentując” je ze swojego, XX- i XXI-wiecznego punktu widzenia. Tak sformułowana idea przewodnia Festiwalu będzie pretekstem do zderzania w muzyce reguł historycznych i reguł (antyreguł) nowoczesnych, do przywołania dawnych tradycji i konwencji, a następnie ich dekonstrukcji, transformacji i poszerzania za pomocą indywidualnych muzycznych kodów przynależnych współczesnym twórcom w celu stworzenia nowego materiału dźwiękowego. Podczas tej edycji swoją pozycję szczególnie mocno zaznaczy muzyka polska, obecna w dziełach starszej, średniej i najmłodszej generacji kompozytorów. Podczas koncertów wystąpią artyści specjalizujący się w wykonawstwie muzyki współczesnej: Anna Maria Staśkiewicz, Maciej Piszek, Michał Górczyński, Urszula Kryger. Wśród wykonawców znajdą się także po raz kolejny Polski Teatr Tańca oraz znakomity Sekstet wokalny ProModern. Wydarzeniem szczególnie ważnym dla całego festiwalu będzie koncert finałowy, podczas którego przypomnimy muzykę filmową Artura Malawskiego i Romana Palestra z filmów „Robinson warszawski” i „Miasto nieujarzmione”, która, podobnie jak film Jerzego Zarzyckiego, padła ofiarą niszczycielskiego działania komunistycznej cenzury. Korzystając więc z odkrycia partytur obu kompozycji, w Partnerstwie z Filmoteką Narodową, w zbiorach której się one znajdują, chcielibyśmy w ramach Festiwalu dokonać ich redakcji komputerowej, a następnie je wykonać podczas koncertu, tym samym przywracając tę zapomnianą przez dziesięciolecia muzykę polskiej kulturze.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Fundusz Promocji Kultury 
Nazwa programu: „Muzyka 2022”
Nazwa zadania: IX Festiwal Muzyki Współczesnej im. Wojciecha Kilara
Dofinansowanie: 93 000,00 zł
Całkowita wartość: 209 200,00 zł
 
Realizacja   Virtualnetia.com