MENU

CYKL PIKNIKÓW CHOPINOWSKICH

Pikniki Chopinowskie (10.07-28.08.2022 r.) to cykl letnich koncertów plenerowych, których wykonawcami są młodzi, utalentowani polscy pianiści –laureaci konkursów pianistycznych, absolwenci i studenci akademii muzycznych, a także zespoły kameralne. Naczelną ideą cyklu jest „wyjście” z muzyką klasyczną do publiczności –mieszkańców i turystów, i stworzenie nowej, otwartej i przyjaznej przestrzeni jej odbioru.
Realizowane w plenerze, przed gmachem filharmonii recitale i koncerty o charakterze kameralnym, podczas których prezentowana jest m.in. ponadczasowa twórczość wielkiego polskiego kompozytora Fryderyka Chopina, w doskonały sposób sprzyjają realizacji tej idei. Pikniki Chopinowskie, organizowane od 2017 roku, wpisały się już na stałe w ofertę instytucji, jak i w pejzaż kulturalny miasta, gromadząc co roku rzesze sympatyków. W ten sposób filharmonia, upowszechniając muzykę, realizuje misję wzmacniania lokalnej tożsamości kulturowej, m.in. poprzez aktywizację lokalnej społeczności do uczestnictwa w kulturze. Prezentowane w kolejnych tygodniach programy artystyczne z muzyką Chopina, Paderewskiego, Szymanowskiego oraz innych twórców dzieł fortepianowych, nie tylko sprzyjają promowaniu dziedzictwa kultury polskiej i europejskiej, ale także zwiększają dostępność kultury wśród mieszkańców miasta i regionu oraz intensyfikują jej obecność w życiu społecznym. W ramach tegorocznego cyklu w dniach 10.07-28.08.2022 publiczność wysłucha ośmiu koncertów. Dodatkowo przed inauguracją i finałem cyklu odbędą się działania muzyczno-animacyjne dla dzieci. Udział we wszystkich wydarzeniach będzie nieodpłatny.
 
Celem zadania jest prezentacja muzyki klasycznej podczas wydarzeń dostępnych dla szerokiej publiczności w formule muzycznego pikniku, co sprzyja tworzeniu alternatywnych sposobów prezentacji, promocji i odbioru muzyki. Ponieważ udział w wydarzeniach jest niebiletowany, mają one charakter ogólnodostępny i wziąć w nich udział mogą wszyscy zainteresowani, co sprzyja wyrównywaniu szans w dostępie do kultury.
Główny trzon programów artystycznych prezentowanych podczas tego wydarzenia stanowią dzieła wielkich polskich kompozytorów - twórców polskiego dziedzictwa kulturowego. Towarzyszące cyklowi formy edukacyjne dla dzieci mają na celu rozwijanie ich aktywności twórczej, wrażliwości i otwartych na kulturę postaw społecznych.






Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Nazwa programu: : „Kultura – interwencje. Edycja 2022”
NAzwa zadania: Organizacja cyklu Pikników Chopinowskich
Dofinansowanie: 40 000,00 zł
Całkowita wartość: 55 112,00 zł

Realizacja   Virtualnetia.com