MENU

ZAMÓWIENIA KOMPOZYTORSKIE 2022

MACIEJ ZIELIŃSKI (*1971) Arpoboe na obój, harfę i orkiestrę

Przedmiotem projektu jest zamówienie na utwór Macieja Zielińskiego „Arpoboe na obój, harfę i orkiestrę”. Prawykonania dokonają soliści: Marek Mleczko – obój, Agnieszka Kaczmarek – harfa, z towarzyszeniem Orkiestry Filharmonii Gorzowskiej.
„Arpoboe” Macieja Zielińskiego to koncert podwójny na obój, harfę i orkiestrę, który powstanie specjalnie dla znakomitych solistów Agnieszki Kaczmarek-Bialic i marka Mleczko. Kompozytor współpracował już wcześniej z tymi muzykami, komponując utwory kameralne dla Lorien Trio, Krokowskiego Kwintetu Dętego i Krakowskiego Trio Stroikowego, których muzycy Ci są członkami.
„Arpoboe” to w założeniach ok. 18-minutowa  kompozycja jednoczęściowa,. Utwór ten pozwoli na ciekawe zderzenie dwóch instrumentów o zupełnie różnych możliwościach brzmieniowych, artykulacyjnych, wyrazowych z szerokim spektrum brzmieniowości orkiestrowej. Skład orkiestry będzie specyficzną selekcją, tak aby uniknąć powielania utartych schematów wynikających z tradycyjnej orkiestracji. W zamierzeniach skład ma pozwolić na wykreowanie oryginalnych faktur, struktur brzmieniowych i zestawień orkiestracyjnych. Istotnym elementem będzie użycie dobarwiających brzmień perkusyjnych, a także zestawienie kontrastowych i homogenicznych struktur możliwych do stworzenia z użyciem oryginalnego składu instrumentalnego. Poszukiwanie nowych środków wyrazu, oryginalnego kształtowania warstwy melicznej utwory w zetknięciu z tradycyjną formą, jaką jest koncert to wyzwanie twórcze, które także ma się ziścić w „Arpoboe”.
Kompozycja będzie miała istotne znaczenie edukacyjne wypełniając lulkę repertuarową utworów koncertujących na obój i harfę (będzie to drugi utwór na ten skład po koncercie podwójnym W. Lutosławskiego), a także prezentując interesujący materiał solistyczny oraz oryginalną brzmieniowość materiału orkiestrowego.
Wykonawcy utworu są także cenionymi wykładowcami, co na pewno wpłynie pozytywnie na aspekt edukacyjny utworu, a także jego popularyzację.
Bezpośrednimi odbiorcami zadania będą głównie melomani z Gorzowa Wlkp. i regionu o zróżnicowanym poziomie wykształcenia, a także reprezentujący różne grupy wiekowe oraz turyści coraz liczniej odwiedzający Gorzów Wlkp.
Prawykonanie utworu Macieja Zielińskiego „Arpoboe” odbędzie się  podczas jednego z piątkowych koncertów symfonicznych.
 
  


         

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury - państwowego funduszu celowego, w ramach programu "Zamówienia kompozytorskie", realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca.

  
  Nazwa programu: Zamówienia Kompozytorskie
  Nazwa zadania: Maciej Zieliński, Arpoboe na obój, harfę i orkiestrę
  Dofinansowanie: 23.100,00 zł
  Całkowita wartość: 42.188,00 zł
Realizacja   Virtualnetia.com