MENU

Projekt „AKADEMIA MUZYKI”/ Projekt „MUSIKAKADEMIE“

Centrum Edukacji Artystycznej – Filharmonia Gorzowska w partnerstwie z przedszkolem Kita-Storchennest w Altlandsberg realizuje projekt „AKADEMIA MUZYKI”, który jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013, Fundusz Małych Projektów i Projekty Sieciowe Euroregionu Pro Europa Viadrina.

W ramach projektu dzieci w wieku przedszkolnym z Polski i Niemiec wezmą udział w warsztatach edukacyjnych, które odbędą się 9 kwietnia i 19 maja 2014 roku w CEA – Filharmonii Gorzowskiej. Zostaną one przygotowane i poprowadzone przez moderatora i muzyków Orkiestry Filharmonii Gorzowskiej oraz wzbogacone atrakcyjną oprawą multimedialną. W ramach projektu wydana zostanie również publikacja pod tytułem „Co jest grane w Filharmonii?”, której odbiorcami będą dzieci uczestniczące w warsztatach oraz pozostali podopieczni placówek współpracujących przy okazji realizacji projektu.
Warsztaty realizowane będą pod hasłem „UWAGA – GENIUSZ!” i poświęcone zostaną największym kompozytorom w historii muzyki, ich dziełom i specyfice  stylu; wszystko to w  połączeniu z kolorytem czasów, w których żyli i tworzyli oraz przywołaniem miejsc i okoliczności historycznych, które stawały się dla nich inspiracją. Poznając ich życie, dzieci odkryją rąbek tajemnicy, jaką jest muzyka. Do naszej muzycznej galerii zaprosimy Wolfganga Amadeusza Mozarta i Ludwiga van Beethovena.
Nadrzędnym celem warsztatów jest kształcenie świadomych odbiorców muzyki i aktywnych uczestników kultury oraz podnoszenie poziomu powszechnej edukacji muzycznej. Jednocześnie realizacja projektu w znacznym stopniu przyczyni się do nawiązania i pogłębienia współpracy transgranicznej w dziedzinie edukacji  kulturalnej, a wydana w trakcie realizacji publikacja polsko – niemiecka „Co jest grane w Filharmonii?” przyczyni się do zintensyfikowania kontaktów między partnerami poprzez likwidację bariery w dostępie do oferty kulturalnej CEA-FG skierowanej do najmłodszych.


virtualnetia  projektowanie stron internetowych