MENU

POPRAWA ATRAKCYJNOŚCI OFERTY KULTURALNEJ POPRZEZ DOPOSAŻENIE I WYPOSAŻENIE OBIEKTU FILHARMONII GORZOWSKIEJ

Filharmonia Gorzowska realizuje zadanie POPRAWA ATRAKCYJNOŚCI OFERTY KULTURALNEJ POPRZEZ DOPOSAŻENIE I WYPOSAŻENIE OBIEKTU FILHARMONII GORZOWSKIEJ w ramach programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - INFRASTRUKTURA KULTURY.
 
Czas trwania projektu: 03.04.2017 – 24.09.2017
Kwota dofinansowania:  150 000,00 zł
 
Cel projektu - tworzenie optymalnych warunków dla prowadzenia działalności kulturalnej poprzez dostosowanie istniejącego obiektu do nowych funkcji kulturalnych i kulturalno-edukacyjnych, a także poprawa jakości i dostępności świadczonych usług. W tym celu zaplanowano zakup specjalistycznego projektora multimedialnego do sali koncertowej, zakup nagłośnienia do sali kameralnej, zakup zestawu mikroportów, a także zakup oprogramowania do projektowania grafiki i aparatu fotograficznego.
 
 
Realizacja zadania umożliwiła rozwój infrastruktury Filharmonii Gorzowskiej poprzez zakup wyposażenia specjalistycznego w postaci:
1)    projektora multimedialnego do sali koncertowej – zakup stworzył możliwość wzbogacenia organizacji następujących wydarzeń artystycznych o element prezentacji multimedialnej: cykl koncertów familijnych, Musical Akademia Pana Kleksa (wydarzenia kulturalno-edukacyjne skierowane do dzieci i całych rodzin);
2)    nagłośnienia do sali kameralnej – zakup przyczynił się do podniesienia atrakcyjności i poprawił warunki organizacji prowadzonych w Sali kameralnej działań edukacyjnych, w tym przede wszystkim Akademii Muzyki (adresowany do dzieci i młodzieży cykl koncertów edukacyjnych, których celem jest systematyczne upowszechnianie wiedzy o muzyce, kompozytorach, instrumentach, formach i stylach muzycznych, a także nauka świadomego obcowania ze sztuką);
3)    oprogramowania do kompleksowego projektowania grafiki (do wydruku materiałów promocyjnych oraz publikowania materiałów cyfrowych) stworzył możliwość projektowania grafiki lepszej jakości do celów promocyjnych, informacyjnych oraz uatrakcyjniania zajęć kulturalno-edukacyjnch (broszury edukacyjne, materiały wykorzystywane podczas prowadzenia zajęć w ramach cyklu: Muzyczne raczkowanie, Filharmonia Juniora, Akademia Muzyki);
4)    zestawu mikroportów (nadajniki i mikrofony) – stwarza możliwość podniesienia atrakcyjności i jakości realizowanych wydarzeń artystycznych;
5)    aparatu fotograficznego niezbędnego w promocji i organizacji wydarzeń artystycznych, a także dokumentowania zorganizowanych wydarzeń.PROJEKTOR MULTIMEDIALNYNAGŁOŚNIENIEOPROGRAMOWANIE GRAFICZNE-CERTYFIKAT ZAKUPUZESTAW MIKROPORTÓW (NADAJNIKI I MIKROFONY)APARAT FOTOGRAFICZNY

 Dofinansowano ze środków  Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowegovirtualnetia  projektowanie stron internetowych