MENU

« <  1 2 3 4    

II FESTIWAL MUZYKI WSPÓŁCZESNEJ

Festiwal Muzyki Współczesnej im. Wojciecha Kilara od jego pierwszej edycji  był dla Filharmonii Gorzowskiej sporym wyzwaniem – to pierwsza w regionie inicjatywa promująca muzykę współczesną na tak dużą skalę.  Wyzwanie to od razu stało się dla nas –  jako najmłodszej filharmonii w Polsce nie tyle obowiązkiem, ale czymś w rodzaju misji, której realizacja sprawia nam dużą satysfakcję.  Zarówno pierwsza edycja festiwalu, jak też ta tegoroczna, a  i zapewne jeszcze kilka kolejnych, to rodzaj muzycznego patchworku, którego sensem i celem  jest wzajemne odnalezienie drogi ku sobie i dotarcie do siebie dwóch najważniejszych podmiotów tego przedsięwzięcia  –  sztuki i jej odbiorcy, słuchacza.

 


Projekt „AKADEMIA MUZYKI”/ Projekt „MUSIKAKADEMIE“

Centrum Edukacji Artystycznej – Filharmonia Gorzowska w partnerstwie z przedszkolem Kita-Storchennest w Altlandsberg realizuje projekt „AKADEMIA MUZYKI”, który jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013, Fundusz Małych Projektów i Projekty Sieciowe Euroregionu Pro Europa Viadrina.


Das Zentrum für Künstlerische Bildung (ZKB) der Philharmonie Gorzów Wlkp. setzt gemeinsam mit der Kita „Storchennest“ in Altlandsberg das Projekt „MUSIKAKADEMIE“ um; das Vorhaben wird aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung im Rahmen des Operationellen Programms zur grenzübergreifenden Zusammenarbeit zwischen Polen (Wojewodschaft Lubuskie) und dem Land Brandenburg 2007-2013, Klein- und Netzwerkprojektefonds der Euroregion „Pro Europa Viadrina“ gefördert.


ŁUKASZ PIEPRZYK POEMAT SYMFONICZNY NA II GORZOWSKI FESTIWAL MUZYKI WSPÓŁCZESNEJ

Muzyka współczesna dość rzadko gości na estradach polskich filharmonii. Dlatego z wielką przyjemnością zapraszamy Państwa na wyjątkowy koncert, którego głównym punktem będzie prawykonanie ...

PROGRAM "KOMPOZYTOR - REZYDENT"

Założeniem projektu jest stworzenie koncertu fortepianowego burzącego wiele konwencji związanych zarówno z formą, jak i tradycyjnym zastosowaniem fortepianu...

PARTNERSTWO I INSPIRACJE - LUTOSŁAWSKI 2013

Projekt „Partnerstwo i inspiracje – Lutosławski 2013” zakłada organizację cyklu koncertów, w których pojawi się twórczość 3 kompozytorów...

ZAKUP INSTRUMENTÓW MUZYCZNYCH

W ramach Programu Operacyjnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Infrastruktura Kultury, Centrum Edukacji Artystycznej – Filharmonia Gorzowska otrzymała środki, dzięki którym dokonała zakupu instrumentów muzycznych: rożek angielski,  flet piccolo,  werbel, instrumenty perkusyjne.
« <  1 2 3 4    
virtualnetia  projektowanie stron internetowych