MENU

Oświadczenie CEA-Filharmonii Gorzowskiej dotyczące udziału Orkiestry Filharmonii Gorzowskiej w Dniach Gorzowa 2019

 
W związku z odwołaniem przez Miejskie Centrum Kultury udziału Orkiestry Filharmonii Gorzowskiej w koncercie The Music of Electric Light Orchestra Classic, który miał się odbyć 16 czerwca tego roku, Filharmonia Gorzowska oświadcza, co następuje.

22 marca Filharmonia Gorzowska została oficjalnie zaproszona przez Miejskie Centrum Kultury do udziału w koncercie ELO. Koncert został wpisany w plan pracy orkiestry, jednak poza terminem koncertu Filharmonia nie otrzymała żadnych innych informacji.
Zawarte w „Oświadczeniu Miejskiego Centrum Kultury w związku z sytuacją zaistniałą przed Dniami Gorzowa” stwierdzenie, że „umawialiśmy się na udział maksymalnie 18 muzyków” jest nieprawdą.
Materiały nutowe, które Filharmonii Gorzowskiej udało się wyegzekwować bezpośrednio od menagera zespołu ELO  dopiero 28 maja zakładały udział w koncercie minimum 49 muzyków.
 
Należy przy tym podkreślić, że dopiero na podstawie zapisu nutowego można było określić zarówno ilość muzyków jak i obsadę instrumentalną. Te dane w dalszej kolejności pozwoliły na ustalenie kosztów wydarzenia oraz rozmiaru działań logistycznych niezbędnych do jego realizacji.
 
Od dnia ich otrzymania, dbając o najwyższy profesjonalizm podejmowanych działań, Filharmonia zrobiła wszystko, co leżało w jej kompetencjach, by przygotować występ Orkiestry. Trwały intensywne prace polegające między innymi na: rozczytaniu i opracowaniu nut, druku i skompletowaniu nut dla 49 muzyków, zabezpieczeniu transportu instrumentów,  ubezpieczeniu instrumentów, zabezpieczeniu technicznym wyposażenia sceny, przygotowaniu umów z muzykami.
 
Wszystkie podjęte działania są udokumentowane zarówno w korespondencji, jak i wewnętrznych dokumentach Filharmonii Gorzowskiej.
 
W związku z powyższym Filharmonia Gorzowska oświadcza, iż dokonała wszelkich starań, by koncert zaplanowany na 16 czerwca odbył się zgodnie z zasadami najwyższego profesjonalizmu i z zachowaniem wszelkich standardów organizacji tego typu imprez. W momencie odwołania udziału OFG przez MCK, Filharmonia Gorzowska była przygotowana do udziału w koncercie.                                                                                                                                                                              Mariusz Wróbel 

                                                                                                                                                          Dyrektor CEA - Filharmonii Gorzowskiej
 

 


virtualnetia  projektowanie stron internetowych