MENU

IV MIĘDZYNARODOWY KONKURS KOMPOZYTORSKI / 4th INTERNATIONAL COMPOSERS COMPETITION

Centrum Edukacji Artystycznej – Filharmonia Gorzowska ogłasza IV Międzynarodowy Konkurs Kompozytorski. Jego ideą jest  promocja działalności artystycznej samych twórców, promowanie indywidualnego podejścia do materii muzyki współczesnej oraz popularyzacja tego fascynującego, bogatego świata dźwięków.  

Adresatami dotychczasowych trzech edycji (lata 2013-2015) byli młodzi kompozytorzy narodowości polskiej, których wiek nie przekraczał 35 lat. Kolejna, IV edycja Konkursu,  rezygnuje z ograniczenia wiekowego, a dzięki międzynarodowemu zasięgowi, daje możliwość zgłoszenia swoich prac  kompozytorom wszystkich narodowości.
 
Prace zgłoszone do IV Międzynarodowego Konkursu Kompozytorskiego oceniać będzie Jury, złożone z uznanych kompozytorów i artystów, w składzie:
Zygmunt Krauze (Polska) – przewodniczący
Edward Artemyev (Rosja)
Dariusz Przybylski (Polska)
oraz Monika Wolińska (Polska). 
 
Szczegóły Konkursu znajdują się w REGULAMINIE.

DO POBRANIA:
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
OŚWIADCZENIE 

-------------
 
 
The Centre of Artistic Education – The Gorzow Philharmonic announces the 4th International Composers Competition. The idea of Competition is to promote artistic creation of composers and to promote their individual approach to the matter of contemporary music. The Competition aims to popularize the fascinating, rich world of sounds.

The previous three editions (2013-2015) were addressed to young Polish composers up to 35. The upcoming fourth edition of the Competition resigns from the age limitation and gives the opportunity to submit their work to composers of all nationalities.
 
All works submitted to the 4th International Composers Competition will be rated by the jury comprised of recognized composers and artists:
Zygmunt Krauze (Poland) - Chairperson
Edward Artemyev (Russia)
Dariusz Przybylski (Poland)
and Monika Wolińska (Poland).
 
More details about the contest can be found in the REGULATIONS.

DOWNLOAD:
SUBMISSION FORM
AUTHOR'S DECLARATION


Realizacja   Virtualnetia.com