MENU

UWAGA MATURZYŚCI! FILHARMONIA OSTROŻNIE, WCIĄGA PO RAZ CZWARTY !

Filharmonia Gorzowska już po raz czwarty bierze udział w Ogólnopolskim Programie filharmonia/ostrożnie, wciąga!!! organizowanym przez Instytut Muzyki i Tańca.
Program ma na celu zbudowanie trwałej relacji  pomiędzy filharmoniami i młodzieżą oraz zachęcenie do uczestniczenia w koncertach z repertuarem klasycznym. W ubiegłym sezonie artystycznym program spotkał się z dużym zainteresowaniem nie tylko gorzowskiej młodzieży, ale i grona pedagogicznego gorzowskich szkół ponadgimnazjalnych biorących w nim udział.

KORZYŚCI Z UCZESTNICTWA W  PROGRAMIE

UCZNIOWIE
Każdy uczeń zgłoszony do programu w trakcie jego trwania skorzysta z następujących przywilejów:
  • CAŁKOWICIE BEZPŁATNY I DOBROWOLNY udział w wybranych przez siebie regularnych koncertach symfonicznych organizowanych przez Filharmonię Gorzowską. Darmowe bilety przysługują każdemu zgłoszonemu maturzyście wraz z dowolną osobą towarzyszącą na 14 koncertów objętych programem w sezonie artystycznym 2017/2018.
  • Udział w specjalnie przygotowanej dla maturzystów OTWARTEJ PRÓBIE, na której zapoznają się ze specyfiką pracy muzyka i dyrygenta oraz otrzymają komplet informacji o programie. OTWARTA PRÓBA połączona jest z INAUGURACJĄ PROGRAMU.
  • Dla wszystkich zainteresowanych stworzono możliwość wzięcia udziału w WSPÓŁTWORZENIU REPERTUARU Filharmonii Gorzowskiej na kolejny sezon artystyczny. Maturzyści otrzymują prawo do głosowania w plebiscycie na utwory, które ich zdaniem powinny znaleźć się w nowym sezonie artystycznym w programie Filharmonii Gorzowskiej. Propozycje utworów zostaną umieszczone na platformie muzykotekaszkolna.pl, na której maturzyści będą mogli ich wysłuchać. Wśród biorących udział w plebiscycie rozlosowane zostaną nagrody rzeczowe.
  • Dla najbardziej aktywnych uczestników Programu (najczęściej uczęszczających na koncerty symfoniczne) szereg niespodzianek, o których uczestnicy zostaną poinformowani podczas INAUGURACJI PROGRAMU.

DYREKTORZY I NAUCZYIELE SZKÓŁ
Tegoroczna edycja programu przewiduje również szereg przywilejów dla dyrekcji szkół ponadgimnazjalnych oraz nauczycieli i wychowawców klas maturalnych zgłoszonych do udziału w  programie:
  • Dyrektor i Wicedyrektorzy, którzy zachęcą uczniów swoich szkół do udziału w programie otrzymają nieodpłatnie po jednym podwójnym zaproszeniu na koncert Inaugurujący sezon artystyczny 2017/2018 w Filharmonii Gorzowskiej.
  • Nauczyciele klas biorących udział wraz z maturzystami  w PRÓBIE OTWARTEJ  inaugurującej program otrzymają nieodpłatnie jedno podwójne zaproszenie na wybrany przez siebie koncert symfoniczny z oferty koncertów objętych programem,
  •  za każdych 100 wydanych w ramach programu biletów dla maturzystów w danej szkole przysługiwało będzie dodatkowo jedno podwójne zaproszenie na wybrany koncert spośród koncertów objętych programem. Dodatkowe zaproszenie będzie przysługiwać w pierwszej kolejności nauczycielowi, który wraz z grupą maturzystów uczestniczył w PRÓBIE OTWARTEJ, zaś w drugiej kolejności nauczycielowi - wychowawcy klasy maturalnej zgłoszonej do programu.

KONCERTY OBJĘTE PROGRAMEM FILHARMONIA/OSTROŻNIE, WCIĄGA!!!


WIĘCEJ NA WWW.ORKIESTROWNIK.PL

ORKIESTROWNIK
 

FILHARMONIA / OSTROŻNIE WCIĄGA!!! IMIT

”FILHARMONIA uczestniczy w programie „filharmonia/ostrożnie, wciąga!!!” organizowanym przez Instytut Muzyki i Tańca ze środków MKiDN”.

Realizacja   Virtualnetia.com