MENU

OFERTA PRACY

Stanowisko: Operator obsługi i konserwacji urządzeń technicznych

Miejsce wykonywania pracy: siedziba Centrum Edukacji Artystycznej – Filharmonia Gorzowska oraz okazjonalnie w miejscu organizacji wydarzeń przez pracodawcę.

Liczba lub wymiar etatów: 1 etat
Umowa o pracę, praca w równoważnym czasie pracy

Zakres obowiązków:
 1.  wykonywanie prac konserwacyjnych i drobnych napraw mających na celu utrzymanie obiektu, instalacji i urządzeń technicznych w stałej sprawności użytkowej w zakresie:
 1. instalacji centralnego ogrzewania;
 2. instalacji wodno-kanalizacyjnej;
 3. instalacji p.poż.;
 4. instalacji klimatyzacji i wentylacji;
 5. konserwacji ogólnobudowlanej;
 6. wyposażenia i sprzętów będących na stanie Filharmonii, zgodnie z posiadanymi uprawnieniami;
 1. wykonywanie prac rzemieślniczych, drobnych prac ogólnobudowlanych, gospodarczych;
 2.  wykonywanie przeglądu i ocena stanu wyposażenia technicznego budynku;
 3. kontrola i ocena sprawności urządzeń pomiarowych np. wodomierze, liczniki ee  – zgłaszanie zauważonych usterek odpowiednim służbom.
Wymagania:
 1. wykształcenie zawodowe, średnie techniczne;
 2. Uprawnienia SEP uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku – Grupa 1, Grupa 2;
 3. gotowość do pracy w systemie równoważnego czasu pracy;
 4. odpowiedzialność i dobra organizacja pracy;
 5. minimum 5 – letnie doświadczenie zawodowe.
Mile widziane:
 1. umiejętność czytania i posługiwania się dokumentacją techniczną;
 2. umiejętności tzw. „złotej rączki”;
 3. prawo jazdy kat. B;
 4. znajomość systemów i instalacji niskoprądowych;
 5. znajomość podstaw z zakresu systemów i instalacji HVAC;
 6. doświadczenie w pracy przy eksploatacji / użytkowaniu obiektów wielkokubaturowych;
 7. znajomość obsługi komputera, w tym pakietu MS Office;
 8. uprawnienia do obsługi UTB.
Oferujemy:
 1. Stabilne warunki zatrudnienia;
 2. Pracę w profesjonalnym zespole, w przyjaznej atmosferze;
 3. Pakiet świadczeń socjalnych
 
 
Wymagane dokumenty:
 1. CV/List motywacyjny opatrzone własnoręcznym podpisem.
 2. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i posiadane kwalifikacje.
 3. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji jak poniżej:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu i zakresie niezbędnym w procesie rekrutacji do pracy w Centrum Edukacji Artystycznej – Filharmonia Gorzowska w Gorzowie Wlkp na stanowisko: Operator obsługi i konserwacji urządzeń technicznych”.
Zgłoszenia zawierające CV i list motywacyjny prosimy składać na adres: sekretariat@filharmonigorzowska.pl w temacie wiadomości proszę dopisać Operator obsługi i konserwacji urządzeń technicznych
 
Więcej informacji pod numerem 512 693 737.
Centrum Edukacji Artystycznej – Filharmonia Gorzowska zastrzega sobie prawo zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną wybranych kandydatów.
Klauzula informacyjna:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia nr 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Edukacji Artystycznej – Filharmonia Gorzowska, 66-400 Gorzów Wlkp. ul. Dziewięciu Muz 10.
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych osobowych to: iod@filharmoniagorzowska.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu aktualnej rekrutacji – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz przepisu art. 221 § 1 ustawy Kodeks Pracy, a w zakresie nieobjętym treścią tego przepisu wyłączenie na podstawie Państwa zgody tj. Art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres obecnej rekrutacji;
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są podmioty współpracujące z Administratorem w zakresie obsługi IT i obsługi hostingu poczty elektronicznej administratora;
6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych do innego podmiotu, a także prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w zakresie w jakim przetwarzanie odbywało się lub odbywa na podstawie Pani/Pana zgody, orz prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania;
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne w zakresie wskazanym w art. 221 § 1 ustawy Kodeks Pracy lecz odmowa ich podania skutkowała będzie niemożliwością uczestniczenia w procesie rekrutacji. W pozostałym zakresie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody;
9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają profilowaniu ani zautomatyzowanemu przetwarzaniu i nie są przekazywane do Państwa trzeciego.
Realizacja   Virtualnetia.com