MENU

   1 2 3 4   > »

Film - Musical "Dogonić Pippi"

Film dokumentujący realizację Musicalu "Dogonić Pippi" - zapraszamy do oglądania!


Poprawa atrakcyjności oferty kulturalnej poprzez wyposażenie obiektu CEA-Filharmonii Gorzowskiej

Filharmonia Gorzowska realizuje zadanie POPRAWA ATRAKCYJNOŚCI OFERTY KULTURALNEJ POPRZEZ WYPOSAŻENIE OBIEKTU CEA - FILHARMONII GORZOWSKIEJ w ramach programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - INFRASTRUKTURA KULTURY.

IGRA Z WNUCZKĄ BABCIA, DZIADEK – BĘDZIE SŁYCHAĆ U SĄSIADEK!

 „iGRA z wnuczką babcia, dziadek – będzie słychać u sąsiadek” to projekt, w ramach którego zaprosimy do konstruowania ścianek muzycznych na przestrzeni dwóch lokalizacji: w Filharmonii Gorzowskiej oraz Muzeum Lubuskim im. Jana Dekerta. Projekt skierowany jest do 25 par międzypokoleniowych: dziadek/ babcia – wnuczek/wnuczka i zostanie zainaugurowany Dniem Babci i Dziadka, a zakończy się Dniem Dziecka.

Projekt dofinansowany ze środków konkursu „Seniorzy w akcji” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę”.

MUSICAL „DOGONIĆ PIPPI”

Filharmonia Gorzowska realizuje zadanie MUSICAL „DOGONIĆ PIPPI” w ramach programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - WYDARZENIA ARTYSTYCZNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY.

Projekt „Akademia Muzyki 2018”

Centrum Edukacji Artystycznej – Filharmonia Gorzowska w partnerstwie ze Szkołą Podstawową w Görzig i Szkołą Podstawową nr 1 im. Jana Pawła II w Sulęcinie realizuje projekt pn. „Akademia Muzyki 2018”, który odbywa się w Filharmonii Gorzowskiej cyklicznie od 2014 roku i jest dofinansowywany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014-2020, w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej „Redukować bariery - wspólnie wykorzystywać silne strony”.

OBSADY DO POKAZÓW MUSICALU AKADEMIA PANA KLEKSA / 28 maja 2018-4 czerwca 2018

Plan pokazów musicalu Akademia Pana Kleksa wraz z obsadą

OBSADY DO POKAZÓW MUSICALU AKADEMIA PANA KLEKSA / 1-7 grudnia 2017

Plan pokazów musicalu Akademia Pana Kleksa wraz z obsadą

POPRAWA ATRAKCYJNOŚCI OFERTY KULTURALNEJ POPRZEZ DOPOSAŻENIE I WYPOSAŻENIE OBIEKTU FILHARMONII GORZOWSKIEJ

Filharmonia Gorzowska realizuje zadanie POPRAWA ATRAKCYJNOŚCI OFERTY KULTURALNEJ POPRZEZ DOPOSAŻENIE I WYPOSAŻENIE OBIEKTU FILHARMONII GORZOWSKIEJ w ramach programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - INFRASTRUKTURA KULTURY. 

OBSADA RÓL SOLOWYCH - MUSICAL AKADEMIA PANA KLEKSA

Decyzją realizatorów musicalu "Akademia Pana Kleksa" role solowe otrzymują...

HARMONOGRAM PRÓB DO MUSICALU AKADEMIA PANA KLEKSA

Tu znajdziecie aktualne informacje o terminach prób do musicalu Akademia Pana Kleksa



   1 2 3 4   > »
virtualnetia  projektowanie stron internetowych