MENU

SABRINA STACHEL
DYRYGENT-REZYDENT


 


 
SABRINA STACHEL
DYRYGENT-REZYDENT
Jest absolwentką dyrygentury symfoniczno-operowej Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku w klasie dra hab. Kaia Bumanna (2019). Na tej samej uczelni ukończyła również studia na kierunku Teoria muzyki (2018), wcześniej zaś – Ogólnokształcącą Szkołę Muzyczną II stopnia w Lublinie w klasie skrzypiec mgra Andrzeja Wojtaszka (2012). 
Współpracowała gościnnie z Elbląską Orkiestrą Kameralną, Muzeum II Wojny Światowej; wzięła udział w koncertach transmitowanych dla TVP Historia oraz TVP Gdańsk (ODnowa – koncert z okazji 120. urodzin Mariana Hemara oraz  W hołdzie Niepodległości) z Sea Orchestra oraz solistami (m.in. Halina Młynkova, Marta Burdynowicz, Jakub Kornacki). Od 2021 roku jest Stypendystką Miasta Gdańska; w ramach stypendium, wraz z Sea Orchestra oraz Sopockim Teatrem Tańca, przygotuje zapomniany balet Grażyny Bacewicz Pożądanie. W sezonie 2021/2022, w ramach programu Dyrygent-rezydent organizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca, będzie współpracować z Filharmonią Gorzowską.
Od stycznia 2020 roku współpracuje z Teatrem Muzycznym Arte Creatura, prowadząc spektakle Hrabina Marica Imre Kálmána oraz Noc w Wenecji Johanna Straussa II. W 2019 roku wzięła udział w konkursie Cittá di Brescia – Giancarlo Facchinetti dla dyrygentów symfonicznych we Włoszech (Brescia), realizując repertuar współczesny. W tym samym roku poprowadziła Orkiestrę Akademii Muzycznej w Gdańsku w ramach Koncertu najlepszych dyplomantów. W 2016 przygotowała wersję sceniczną baletu Historia żołnierza Igora Strawińskiego. Niedługo później była uczestniczką II Ogólnopolskiego konkursu studentów dyrygentury we Wrocławiu. 
W 2017 prowadziła koncert muzyki jazzowej i filmowej z Sea Orchestra i solistami – trzema pianistami jazzowymi oraz sekcją rytmiczną. W czerwcu 2017 prowadziła koncert symfoniczny z solistami (m.in. Mikołaj Sikała) i Sea Orchestra w rozszerzonym składzie (Jean Sibelius – Koncert skrzypcowy d-moll, Maurice Ravel –Koncert fortepianowy G-dur).
Uczestniczyła w kursach dyrygenckich prowadzonych w Krakowie w latach 2014 i 2015 przez prof. Rafała Jacka Delektę, prof. Jacka Kaspszyka, pracując z Orkiestrą Akademii Beethovenowskiej. W ramach warsztatów dyrygenckich pracowała z maestro George’m Tchitchinadze (2016), dr. hab. Jose Maria Florencio (2016, 2017), prof. Jerzym Salwarowskim (2017) oraz prof. Zygmuntem Rychertem (2019),.
Jest założycielką Sea  Orchestra, wykonującą muzykę nowszą. Współpracowała z Orkiestrą Akademii Beethovenowskiej, Elbląską Orkiestrą Kameralną, Orkiestrą Filharmonii Bałtyckiej, Orkiestrą Akademii Muzycznej im. S. Moniuszki w Gdańsku, Orkiestrą Kameralną Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego we Wrocławiu, młodzieżową orkiestrą PSM II st. w Gdańsku-Wrzeszczu, włoskim zespołem Dédalo Ensemble (Brescia), Orkiestrą Teatru Muzycznego Arte Creatura, orkiestrą kameralną Akademii Muzycznej w Gdańsku Cameratą Gedania.Od 2019 roku pisze teksty do magazynów Ruch Muzyczny oraz Jazz Forum. Od 2017 roku pełni funkcję nauczyciela przedmiotów teoretycznych w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Lęborku. W roku 2012 została laureatką XXXVI Ogólnopolskiej Olimpiady Artystycznej w dziedzinie historii muzyki. W 2016 roku uczestniczyła w Ogólnopolskiej Konferencji NEOFONIA III w Poznaniu.
            W latach 2013-2020 śpiewała w Chórze Kameralnym 441 Hz pod kierownictwem Anny Wilczewskiej, specjalizującym się w wykonawstwie muzyki współczesnej. Chór ma na koncie liczne nagrody w konkursach (Llangollen International Musical Eisteddfod, Bratislava Cantat, Legnica Cantat), nagrania płytowe (Song of the North, Modern Choral Masterpieces), oraz współpracę z niezwykłymi artystami, takimi jak Neue Vocalsolisten Stuttgart, Sven Helbig (projekt I Eat The Sun and Drink The Rain na chór i elektronikę), Bobby McFerrin (Circlesongs).

        NIMiT 
Projekt współorganizowany przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca w ramach programu własnego „Dyrygent-rezydent", finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 

Realizacja   Virtualnetia.com