MENU

ZAMÓWIENIA KOMPOZYTORSKIE 2023

Michał Dobrzyński - Koncert fortepianowy
 
Przedmiotem projektu jest zamówienie utworu Michał Dobrzyński - Koncert fortepianowy, który powstanie na przestrzeni drugiej połowy 2023 r. i pierwszego kwartału 2024 r. Prawykonania dokona solista: Marek Szlezer, z towarzyszeniem Orkiestry Filharmonii Gorzowskiej pod dyrekcją Przemysława Fiugajskiego. Prawykonanie zaplanowano na 10 maja 2024 r.
 
Koncert na fortepian i orkiestrę jest nadal silnie obecny w muzyce najnowszej (Lutosławski, Ligeti, Kilar, Krauze, Penderecki, Górecki, Schnittke, Szymański, Mykietyn i inni). Wciąż stanowi zatem potencjalnie doskonały wyjściowy konstrukt do prowadzenia twórczego i szeroko pojętego dialogu rozgrywającego się na wielu poziomach: między solistą a orkiestrą, między nowoczesnością a tradycją, między twórcą a odbiorcami. Bogata kolorystyka jaką umożliwia wykorzystanie pełni brzmienia orkiestry symfonicznej zostanie tutaj dodatkowo rozszerzona o klawesyn i syntezator imitujący zarówno brzmienia klasyczne (np. czelesta, gitara, dodatkowe pianino, etc.), jak również te kojarzone z muzyką elektroniczną (np. rozmaite barwy quasisyntezatorowe i organowe jak i barwy pochodzące z szeroko pojętego samplingu). Istotny, a nawet kluczowy w założeniu twórczym aspekt kolorystyczny utworu zostanie wzmocniony zastosowaniem harfy, wielu odmian instrumentów dętych (np. klarnet piccolo, klarnet basowy, kontrafagot, trąbka piccolo, rożek angielski) oraz rozbudowaną sekcją perkusyjną ze szczególnym uwzględnieniem perkusji melodycznej (np. ksylofon, wibrafon, marimba, dzwony rurowe), rytmicznej (reprezentowanej przez rozmaite membranofony) oraz wiele innych drobnych instrumentów perkusyjnych o istotnym znaczeniu kolorystycznym.
Znaczącym założeniem twórczym z perspektywy konstrukcji utworu stanie się włączenie do orkiestry drugiego fortepianu (lub ewentualnie pianina) wchodzącego w swoistą interakcję z solistą oraz orkiestrą, co w założeniu twórczym pozwoli wznieść ideę koncertu solowego na nowy poziom interpretacyjny. Zabieg ten ma na celu wykorzystanie wielu możliwości i konsekwencji takiej sytuacji obsadowej i scenicznej (estradowej), uwzględniając ukryty potencjał dialogu rozgrywającego się nie tylko na poziomie fakturalnym, ale potencjalnie również na poziomie muzyczno-teatralnym właśnie poprzez zastosowanie drugiego instrumentu o niemal takiej samej lub różnicowanej mikrotonowo barwie dźwięku. W takiej konstelacji np. gra z pojęciem kadencji może wyzwalać wiele nieszablonowych i fascynujących rozwiązań twórczych podejmujących rodzaj gry z szeroko pojętą tradycją i konwencją.
Bardzo istotnym aspektem utworu stanie się połączenie aspektu wirtuozowskiego i kolorystycznego w jedną spójną narrację ukierunkowaną głównie na poszukiwanie indywidualnej ekspresji i oryginalnej kolorystyki brzmienia, eksplorację współczesnych technik kształtowania formy, budowania ekspresji i dramaturgii muzycznej oraz kształtowania indywidualnego języka dźwiękowego.
Prawykonania utworu dokona wybitny wirtuoz fortepianu, prof. Marek Szlezer. Jego liczne wykonawcze osiągnięcia, znaczące i cenione w środowisku muzycznym nagrania fonograficzne oraz blisko 20-letnie doświadczenie w interpretacji najbardziej złożonych dzieł muzyki współczesnej gwarantują najwyższą jakość artystyczną i interpretacyjną. Orkiestrę Filharmonii Gorzowskiej poprowadzi wybitny polski dyrygent, dyrektor artystyczny Filharmonii Gorzowskiej, Przemysław Fiugajski, mający na swoim koncie wiele prawykonań i nagrań fonograficznych muzyki współczesnej.
Kompozycja pod roboczym tytułem „Koncert na fortepian i orkiestrę” stanie się kluczowym rozszerzeniem tego nurtu w twórczości instrumentalnej kompozytora Michała Dobrzyńskiego, zapoczątkowanej w 2010 roku utworem „Iluminacje. Concertonotturno” na fortepian i orkiestrę kameralną. Będzie to zatem forma rozbudowanego również pod względem czasu trwania (około 25 minut), jak i obsady wykonawczej współczesnego koncertu instrumentalnego.
 

      

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury - państwowego funduszu celowego, w ramach programu "Zamówienia kompozytorskie", realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca.

  
  Nazwa programu: Zamówienia Kompozytorskie
  Nazwa zadania: Michał Dobrzyński - Koncert fortepianowy
  Dofinansowanie: 2023 rok - 20.000,00 zł, 2024 rok - 25.00,00 zł
  Całkowita wartość: 2023 rok - 20.000,00 zł, 2024 rok - 43.540,00 zł
Realizacja   Virtualnetia.com