MENU

UWAGA MATURZYŚCI! FILHARMONIA OSTROŻNIE, WCIĄGA PO RAZ TRZECI !

CEA - Filharmonia Gorzowska już po raz trzeci bierze udział w Ogólnopolskim Programie filharmonia/ostrożnie, wciąga!!! organizowanym przez Instytut Muzyki i Tańca.
Program ma na celu zbudowanie trwałej relacji  pomiędzy filharmoniami i młodzieżą oraz zachęcenie do uczestniczenia w koncertach z repertuarem klasycznym. W ubiegłym sezonie artystycznym program spotkał się z dużym zainteresowaniem nie tylko gorzowskiej młodzieży, ale i grona pedagogicznego gorzowskich szkół ponadgimnazjalnych biorących w nim udział.

Zgłoszenia do Programu za pośrednictwem swojej szkoły należy dokonać do dnia 26.09.2016. Warunkiem udziału maturzystów w Programie jest także obecność na inauguracji programu w dniu 29.09 2016 roku.Szczegółowe informacje dotyczące zasad przyjmowania wniosków zostały przesłane do wszystkich szkół ponadgimnazjalnych w Gorzowie Wielkopolskim.
Zgłoszenia wraz z listą osób zainteresowanych programem za pośrednictwem szkoły prosimy przesyłać na adres koordynatora programu: jan.roguz@imit.org.pl, w tytule wiadomości wpisując „Zgłoszenie do Programu”.

Korzyści z uczestnictwa w Programie


Uczniowie
Każdy uczeń zgłoszony do programu w trakcie jego trwania skorzysta z następujących przywilejów:
·         CAŁKOWICIE BEZPŁATNY I DOBROWOLNY udział w wybranych przez siebie regularnych koncertach symfonicznych organizowanych przez CEA - Filharmonię Gorzowską. Darmowe bilety przysługują każdemu zgłoszonemu maturzyście wraz z dowolną osobą towarzyszącą na 20 koncertów objętych programem w sezonie artystycznym 2016/2017.
·         Udział w specjalnie przygotowanej dla maturzystów OTWARTEJ PRÓBIE, na której zapoznają się ze specyfiką pracy muzyka i dyrygenta oraz otrzymają komplet informacji o programie. OTWARTA PRÓBA połączona jest z INAUGURACJĄ PROGRAMU.
·         Dla wszystkich zainteresowanych stworzono możliwość wzięcia udziału w WSPÓŁTWORZENIU REPERTUARU CEA - Filharmonii Gorzowskiej na kolejny sezon artystyczny. Maturzyści otrzymują prawo do głosowania w plebiscycie na utwory, które ich zdaniem powinny znaleźć się w nowym sezonie artystycznym w programie CEA – Filharmonii Gorzowskiej. Propozycje utworów zostaną umieszczone na platformie muzykotekaszkolna.pl, na której maturzyści będą mogli ich wysłuchać. Wśród biorących udział w plebiscycie rozlosowane zostaną nagrody rzeczowe.
·         Dla najbardziej aktywnych uczestników Programu (najczęściej uczęszczających na koncerty symfoniczne) szereg niespodzianek, o których uczestnicy zostaną poinformowani podczas INAUGURACJI PROGRAMU.
Dyrektorzy i nauczyciele szkół
Tegoroczna edycja programu przewiduje również szereg przywilejów dla dyrekcji szkół ponadgimnazjalnych oraz nauczycieli i wychowawców klas maturalnych zgłoszonych do udziału w  programie:
·         Dyrektor i Wicedyrektorzy, którzy zachęcą uczniów swoich szkół do udziału w programie otrzymają nieodpłatnie po jednym podwójnym zaproszeniu na koncert Inaugurujący sezon artystyczny 2016/2017 w CEA – Filharmonii Gorzowskiej.
·         Nauczyciele klas biorących udział wraz z maturzystami  w PRÓBIE OTWARTEJ  inaugurującej program otrzymają nieodpłatnie jedno podwójne zaproszenie na wybrany przez siebie koncert symfoniczny z oferty koncertów objętych programem,
·         za każdych 100 wydanych w ramach programu biletów dla maturzystów w danej szkole przysługiwało będzie dodatkowo jedno podwójne zaproszenie na wybrany koncert spośród koncertów objętych programem. Dodatkowe zaproszenie będzie przysługiwać w pierwszej kolejności nauczycielowi, który wraz z grupą maturzystów uczestniczył w PRÓBIE OTWARTEJ, zaś w drugiej kolejności nauczycielowi - wychowawcy klasy maturalnej zgłoszonej do programu.

WIĘCEJ NA WWW.ORKIESTROWNIK.PLORKIESTROWNIK
 

FILHARMONIA, OSTROŻNIE WCIĄGA!IMIT


 
 
Realizacja   Virtualnetia.com