MENU

Projekt ZAPLĄTANI W DŹWIĘKI III

INFORMACJE DLA UCZESTNIKÓW WARSZTATÓW:

Wszystkie osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie tj. warsztatach  i koncercie prowadzonych przez kompozytoa Piotra Bukowskiego zapraszamy na spotkanie warsztatowe dn. 15 maja (poniedziałek) o godzinie 16.00 w sali kameralnej CEA-FG (wejście boczne-administracyjne). 


Plan zajęć warsztatowych przedstawia się następująco: 
15 maja (poniedziałek) - godz. 16.00-19.00
16 maja (wtorek) - godz. 16.00-19.00
17 maja (środa) - godz. 16.00-19.00
18 maja (czwartek) - godz. 16.00-19.00
19 maja (piątek) - godz. 16.00-18.00 - próba z muzykami OFG
20 maja (sobota) - godz. 15.00-18.00
próba z muzykami OFG
21 maja (niedziela)
godz. 10.00 - próba generalna do koncertu
godz. 12.00 - KONCERT FAMILIJNY


Link do koncertu (możliwość zakupu biletu przez Internet)

Uczestnicy projektu otrzymają zaproszenia na koncert finałowy. 

 
Koordynator projektu Zaplątani w dźwięki III:
Katarzyna Pater
T: 95 73 92 750
M: 512 747 141
E: zaplatani@filharmoniagorzowska.pl

 
IDEA I CELE PROJEKTU
 
Zaplątani w dźwięki to organizowany przez CEA-Filharmonię Gorzowską projekt edukacyjno-artystyczny adresowany do młodzieży gimnazjalnej, którego ideą jest rozbudzanie kreatywności i poszukiwanie nowych źródeł inspiracji. Jego pierwsza, pilotażowa edycja odbyła się w maju 2015 roku. 
 
Tematycznie projekt ten koncentruje się na zagadnieniach związanych z komponowaniem i wykonaniem utworu muzycznego. Uczestnicy projektu, na kolejnych etapach jego realizacji, biorą aktywny udział w przygotowaniu oraz prezentacji dzieła muzycznego, stając się w ten sposób jego współtwórcami, a następnie wykonawcami. Ich działania są rodzajem twórczego eksperymentu, w którym dźwięki zapisane wcześniej w partyturze przez kompozytora zaczynają współistnieć z brzmieniami elektronicznymi, podlegają modulacjom i otrzymują nowy kontekst.
 
Celem projektu jest podniesienie poziomu edukacji muzycznej wśród uczniów szkół powszechnych oraz nauczenie ich świadomego obcowania z muzyką, a także pokazanie szerokiego spektrum zagadnień jej towarzyszących. Udział w projekcie ma ponadto aktywizować oraz uwrażliwiać młodych ludzi na muzykę poprzez poszukiwanie jej przejawów w otaczającym ich świecie.
 
 
ETAPY PROJEKTU
 
I.  Wybór uczestników projektu

 
Specyfika projektu zakłada stworzenie maksymalnie 20-osobowej grupy młodzieży. Pierwszy etap wyboru uczestników odbywa się w ścisłej współpracy z gorzowskimi gimnazjami. Każda szkoła wskazuje maksymalnie 3 uczniów, którzy następnie wezmą udział w kolejnym etapie, jakim będzie wyłonienie grupy uczestników projektu; będzie on miał charakter indywidualnych rozmów, które zostaną przeprowadzone w Filharmonii Gorzowskiej z każdą ze wskazanych przez szkoły osób.   
 
Termin zgłoszeń dla szkół upływa 24 marca 2017.
Prosimy o wypełnienie Formularzy zgłoszeniowych (załącznik nr 1 do Regulaminu) zawierających dane osobowe i kontaktowe uczniów    oraz podpis rodzica/opiekuna. Gotowe formularze prosimy przesłać na adres e-mailowy: zaplatani@filharmoniagorzowska.pl 
 
Rozmowy w CEA-Filharmonii Gorzowskiej odbędą się w sobotę 8 kwietnia 2017.  
 
II.    Praca z kompozytorem i przygotowanie koncertu
 
 W dniach 15­20 maja 2017 prowadzący projekt kompozytor i DJ – Piotr Bukowski będzie pracował z ok. 20­osobową grupą młodzieży, przygotowując wraz z nią utwór o charakterze improwizatorskim, balansujący między muzyką poważną a nowoczesnymi brzmieniami rozrywkowej muzyki elektronicznej.
 
Kompozytor wykorzysta podczas zajęć sprzęt elektroniczny (m.in. laptop w połączeniu ze specjalnymi kontrolerami MIDI, tzw. launchpadami), za pomocą którego młodzi wykonawcy będą wyzwalać w odpowiednim rytmie i tempie wcześniej zaprojektowane i nagrane dźwięki, pętle perkusyjne bądź melodyczne, a także sterować takimi parametrami jak głośność poszczególnych ścieżek lub ich umiejscowienie w przestrzeni. W trakcie wspólnej pracy prowadzący wprowadzi także podstawy technik DJ­skich.
             
 
III.    Koncert / finał projektu
 
 Efekt wspólnej pracy gimnazjalistów z kompozytorem i DJ-em Mattem Bukovskim zostanie zaprezentowany w ramach cyklu Koncertów Familijnych. Koncert finałowy odbędzie się 21 maja 2017 r. o godzinie 12.00 w Sali koncertowej CEA-Filharmonii Gorzowskiej.
Będzie to już trzecia edycja działań realizowanych przez Filharmonię Gorzowską pod hasłem Zaplątani w dźwięki.
 
REGULAMIN projektu 

Karta zgłoszeniowa - uczestnicy wybierani sposród osób zainteresowanych w ramach wewnętrznej rekrutacji w szkołach
 
 
Projekt Zaplątani w dźwięki III realizowany jest w ramach V Festiwalu Muzyki Współczesnej im. Wojciecha Kilara, przy współudziale środków Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego.
 
 
 

Koordynator projektu Zaplątani w dźwięki III:
Katarzyna Pater
T: 95 73 92 750
M: 512 747 141
E: zaplatani@filharmoniagorzowska.pl
Realizacja   Virtualnetia.com