MENU

PGE Energia Ciepła mecenasem Filharmonii Gorzowskiej

PGE Energia Ciepła drugi rok z rzędu wspiera Filharmonię Gorzowską, obejmując swym mecenatem wydarzenia artystyczne w 2021 roku. Wsparcie Filharmonii Gorzowskiej to ważny wkład PGE Energia Ciepła w rozwój życia kulturalnego regionu.

Filharmonia Gorzowska to najmłodsza instytucja kultury w Gorzowie Wielkopolskim i jedna z najmłodszych filharmonii w Polsce. Kilka dni temu obchodziła jubileusz 10-lecia powstania. Szybko stała się jednak popularna wśród melomanów z całego regionu. Na jej scenie mogliśmy zobaczyć m. in. Krzysztofa Pendereckiego, Leszka Możdżera, Thomasa Hampsona, czy też Ludovico Einaudiego.
- PGE Energia Ciepła wspiera kulturę wysoką, co stanowi ważny element naszego zaangażowania w rozwój polskiej kultury. To dla nas zaszczyt, że w tych trudnych czasach możemy kolejny rok wspierać także Filharmonię Gorzowską. Mamy nadzieję, że dzięki temu pomożemy powiększyć grono gorzowskich melomanów. Cieszymy się również, że publiczność ma już możliwość bezpośredniego uczestniczenia w koncertach - powiedział Wojciech Dobrak, dyrektor PGE Energia Ciepła Oddział Elektrociepłownia w Gorzowie Wielkopolskim.
Umowa pomiędzy PGE Energia Ciepła, a Filharmonią Gorzowską obejmuje wszystkie koncerty, które odbędą się do końca 2021 roku, pikniki Chopinowskie oraz Muzyczne Raczkowanie – program edukacyjny skierowany dla przyszłych rodziców oraz dzieci do lat 4.
Termin podpisania umowy zbiega się z ponownym otwarciem sali koncertowych. Po ponad dwumiesięcznej przerwie wracają koncerty z udziałem publiczności. Ostatni raz widzowie mieli możliwość uczestniczenia w muzycznych wydarzeniach na żywo w połowie marca. Od tego czasu melomani mogli doświadczać muzycznych wrażeń jedynie za pomocą kanałów internetowych.
- Jest nam niezwykle miło, że kolejny rok otrzymujemy tak znaczące wsparcie ze strony PGE Energia Ciepła. Jesteśmy za nie bardzo wdzięczni. To realna pomoc w realizacji koncertów i wydarzeń edukacyjnych w Filharmonii Gorzowskiej oraz ważny wkład w budowanie coraz szerszej publiczności i odbiorców naszych działań . Dzięki takiej współpracy możemy z większym rozmachem realizować naszą misję – powiedziała Joanna Pisarewicz, dyrektor Centrum Edukacji Artystycznej – Filharmonia Gorzowska.


PGE Energia Ciepła obejmuje również mecenat nad Filharmoniami w Gdańsku, Toruniu, Zielonej Górze, Rzeszowie, Kielcach, Lublinie oraz Wrocławiu, gdzie posiada swoje aktywa wytwórcze.
Z kolei Grupa Kapitałowa PGE Polska Grupa Energetyczna jest mecenasem Polskiej Filharmonii Narodowej w Warszawie.
Realizacja   Virtualnetia.com