MENU

Filharmonia w plenerze

26 lutego 2014 roku wraz z podpisaniem DEKLARACJI O WSPÓŁPRACY KULTURALNEJ pomiędzy CEA - Filharmonią Gorzowską, Gminą Skwierzyna oraz Majątkiem Ziemskim Pałac Wiejce oficjalne zainaugurowano KULTURALNE PROWINCJONALIA. SKWIERZYNA – WIEJCE 2014.

Jednym z głównych celów tej trójstronnej współpracy jest wyjście sztuki naprzeciw odbiorcom, a tym samym jeszcze szersze otwarcie się filharmonii na społeczność lokalną, dla której została ona powołana. Muzycy Orkiestry Filharmonii Gorzowskiej grali już i zagrają jeszcze wielokrotnie dla mieszkańców Skwierzyny i okolic. W okresie od 1 czerwca do 24 sierpnia 2014 r. w Skwierzynie i Wiejcach odbędzie się sześć koncertów. Niektórym z nich towarzyszyć będą seanse kina letniego w pałacowym parku.
Jednocześnie, działając na rzecz mieszkańców swojej gminy, burmistrz Skwierzyny – pan Tomasz Watros – zdecydował nie tylko zapraszać muzyków Filharmonii Gorzowskiej do swego miasta, ale również wyraził gotowość bezpłatnego dowożenia mieszkańców Skwierzyny na koncerty do Gorzowa.
Mamy nadzieję, że współpraca władz Skwierzyny oraz CEA – Filharmonii Gorzowskiej zostanie potraktowana jako przykład dobrych praktyk przez władze innych gmin i że zaangażują się one w działalność na rzecz zmniejszania szeroko pojętego dystansu między mieszkańcami swoich miejscowości a kulturą na europejskim poziomie. Powstaje ona w Filharmonii Gorzowskiej właśnie z myślą o nich.
 
              

 

Realizacja   Virtualnetia.com