MENU

II EDYCJA KONKURSU DLA MŁODYCH KOMPOZYTORÓW NA SKOMPONOWANIE DUETU PERKUSYJNEGO

Centrum Edukacji Artystycznej – Filharmonia Gorzowska ogłasza II edycję Konkursu dla Młodych Kompozytorów, który organizowany będzie w ramach programu II Festiwalu Muzyki Współczesnej im. Wojciecha Kilara.  Przedmiotem drugiej edycji konkursu jest napisanie utworu na duet perkusyjny.

Konkurs dla młodych kompozytorów, poza  promocją  działalności artystycznej samych twórców, to doskonały sposób kreatywnego, indywidualnego podejścia do materii muzyki współczesnej, wspierający popularyzację tego fascynującego, bogatego świata dźwięków.  Jednym z podstawowych celów tej inicjatywy  jest również umożliwienie startu debiutującym, młodym kompozytorom polskim oraz zachęcenie ich do samodzielnej pracy, przy jednoczesnym zapewnieniu swobody wypowiedzi twórczej. 

Prace konkursowe oceniać będzie Jury, złożone z uznanych kompozytorów i artystów, w składzie:
Krzysztof Baculewski (Polska) - Przewodniczący Jury
Nebojša Jovan Živković (Niemcy)
Maciej Małecki (Polska)
Tomasz Jakub Opałka (Polska / USA)  
Monika Wolińska (Polska) 

Konkurs ma formułę otwartą i kierowany jest do  wszystkich twórców, którzy w dniu jego zamknięcia nie ukończyli 35 lat.   

Szczegóły Konkursu dla Młodych Kompozytorów znajdują się w Regulaminie.


 1.pdf      Załącznik nr 1

 2.pdf      Załącznik nr 2

 3.pdf      Załącznik nr 3 - oświadczenie autora

 4.pdf      Załącznik nr 4 - regulamin konkursu

Realizacja   Virtualnetia.com