MENU

WARSZTATY

W dniach 4 – 9 sierpnia 2014 r. w Centrum Edukacji Artystycznej – Filharmonia Gorzowska odbędzie się Festiwal Muzyki Dawnej „Magnum Misterium”, będący kontynuacją odbywających się w Gorzowie Wlkp. od wielu lat Spotkań z Muzyką Dawną.  Zajęcia warsztatowe dla wszystkich zespołów zgłoszonych do udziału w Festiwalu będą odbywały się codziennie (od poniedziałku do soboty) w salach Filharmonii Gorzowskiej.

Zajęcia te poprowadzą muzycy i wykładowcy specjalizujący się w wykonawstwie muzyki dawnej - zarówno woklanej, jak i instrumentalnej: 

prof. Cezary Szyfman
Baryton; absolwent Wydziału Wokalno-Aktorskiego Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie, gdzie studiował u prof. Michała Szopskiego i prof. Kazimierza Pustelaka. Po zakoń­cze­niu stu­diów dosko­na­lił swój warsz­tat muzyczno-wokalny pod opieką prof. Piotra Kusiewicza. Na swoim kon­cie, oprócz spektakli teatralnych, arty­ta ma także udział we wszystkich najważniejszych festiwalach krajowych i wielu zagranicznych m.in. Scotish Early Music Festiwal, Holland Festiwal, Schleswick-Holstein Musik Festiwal. Koncertował też w wielu kra­jach Europy, Azji, Afryki oraz w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Od wielu lat Cezary Szyfman prowadzi również ożywioną działalność pedagogiczną. Jest profesorem Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie — Wydziału Instrumentalno-Pedagogicznego w Białymstoku oraz adiunk­tem II stop­nia Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza w Warszawie Wydziału Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku. W roku akademickim 2002/2003 pracował jako visiting profes­or w Keimyung University — F. Chopin Academy of Music w Daegu (Korea Południowa). Ponadto stale zapraszany jest do prowadzenia warsztatów twórczych, wykładów i seminariów poświęconych muzyce dawnej oraz szeroko rozumianej pracy nad głosem. Zakres działalności na Festiwalu to praca z zespołami wokalnymi, instrumentalnymi.

dr Marek Nahajowski
Flecista i teoretyk muzyki. W 1998 roku ukończył PLM w Krośnie w klasie skrzypiec Doroty Pelczar oraz klasie fletu podłużnego Jarosława Seredy. Po ukończonych z wyróżnieniem studiach w dziedzinie teorii muzyki (Akademia Muzyczna w Łodzi, 2003) został wykładowcą w macierzystej uczelni. W międzyczasie podjął studia w zakresie gry na flecie podłużnym, początkowo w Akademie für Alre Music Oberlausitz w klasie Ulrike Engelke (2002-2004), a następnie Akademii Muzycznej we Wrocławiu w klasie Tomasza Dobrzańskiego (dyplom z wyróżnieniem, 2007). W latach 1995-2004 uczestniczył w licznych kursach interpretacji muzyki dawnej w Polsce i zagranicą, pracując pod okiem wybitnych pedagogów: Simon`a Standage`a, Agaty Sapiechy, Judy Tarling, Tomasza Dobrzańskiego, Martina Hublowa, Marion Verbuggen, Hana Tola. W swojej pracy zawodowej łączy wiedzę teoretyczną z doświadczeniem w grze na historycznych instrumentach dętych drewnianych. Jako instrumentalista (flety, szałamaja) koncertował z wieloma polskimi zespołami muzyki dawnej. Najczęściej współpracuje z zespołami „Ars Cantu” oraz „Klubem, św. Ludwika”, z którymi nagrał 6 płyt CD poświęconych głównie muzyce średniowiecza, renesansu i wczesnego baroku. Występował także z zespołami: „Il Tempo”, „Collegio di Musica Sacra”, „Wrocławska Orkiestra Barokowa”. W 2004 roku, wraz z kolegami, założył zespół „Umbraculum”, którego repertuar koncentruje się na barokowej muzyce na instrumenty dęte. Zespół ten brał udział w wielu polskich festiwalach muzyki dawnej i cyklach koncertowych, takich jak: Muzyka w Starym Klasztorze, Wieczory Wawelskie, Festiwal Muzyki Dawnej na Zamku Królewskim w Warszawie, Forum Musicum. W 2012 roku Marek Nahajowski dokonał rejestracji kompletu fantazji fletowych Georga Philippa Telemanna dla poznańskiej wytwórni RecArt (planowane wydanie w roku 2013). Pracuje w łódzkiej Akademii Muzycznej od 2003 roku, początkowo jako asystent, a od 2010 roku na stanowisku adiunkta w Katedrze Teorii Muzyki. Aktywnie współpracuje również z Katedrą Organów, Klawesynu i Muzyki Dawnej. Prowadzi przedmioty związane z historią oraz praktyką wykonawczą muzyki XVII i XVIII wieku, a od 2011 roku prowadzi także klasę fletu podłużnego. Marek Nahajowski jest również zapraszany jako gościnny wykładowca ogólnopolskich kursów muzyki dawnej: Forum Muzyki Dawnej w UMFC, Ogólnopolskich Letnich Warsztatów Muzyki Dawnej w Kaliszu oraz Gorzowskich Spotkań z Muzyką Dawną. Zakres działalności na Festiwalu to praca z zespołami instrumentalnymi.

Robert Lawaty
Absolwent warszawskiej Akademii Muzycznej w klasie śpiewu prof. Alicji Dankowskiej. Współpracuje z najlepszymi zespołami zajmującymi się wykonawstwem muzyki dawnej (Il Canto, Ars Nova, Bornus  Consort). Wiele koncertuje w kraju i zagranicą goszcząc często na renomowanych festiwalach  (Wratislavia Cantans, Schleswig-Holstein Music Festiwal). Jest laureatem wielu prestiżowych konkursów, w których brał udział wraz z zespołem Il Canto ( Tampere-Finlandia, Arezzo i Gorizzia – Włochy). Wielokrotnie uczestniczył  w kursach mistrzowskich prowadzonych przez członków zespołu The King’s Singers. Wszechstronne możliwości wokalne pozwalają mu na wykonywanie muzyki różnych epok po współczesną włącznie. Jest współwykonawcą ponad 15 płyt, z których dwie zdobyły nagrodę muzyczną Fryderyk, w kategorii muzyki dawnej. Podczas Festiwalu poprowadzi zajęcia woklane i instrumentalne.

Mateusz Malina 
Oboista, swoją przygodę muzyczną rozpoczął w Państwowej Szkole Muzycznej I i II st. im. F. Chopina w Bytomiu na akordeonie, po czym w wieku 11 lat rozpoczął naukę gry na oboju w klasie Kazimierza Wnenczaka. Po dwóch latach klasę oboju w tamtejszej szkole objął mgr Dariusz Jędrusik, którego Mateusz jest absolwentem. Studia wyższe podjął na Akademii Muzycznej w Krakowie w klasie oboju prof. Jerzego Kotyczki. W trakcie studiów doskonalił swój warsztat także pod okiem Arkadiusza Krupy. Dyplom uczelni z wyróżnieniem uzyskał w 2007 roku. Lekcje prywatne pobierał u takich pedagogów jak: T. Miczka, T. Wojnowicz, Pilar Fontalba (Szwajcaria). Brał również udział w Kursach Interpretacji Gry na Instrumentach Dętych w Dusznikach Zdroju w 1997 r. u prof. S. Koczorowskiego, w latach 1998-2000 u prof. S. Malikowskiego, w 2002 r. u prof. I. Goritzki'ego (Niemcy) oraz w Kursie Kameralistyki w Neuhardenberg w 2004 r. u K. Thunemann (Niemcy) i E. Brunera (Szwajcaria). Do jego ważniejszych osiągnięć można zaliczyć: III nagrodę na Konkursie Młodego Muzyka w Szczecinku (1999 r.) i III nagrodę na II Międzynarodowym Akademickim Konkursie Oboistów i Fagocistów w Łodzi w 2005 r. (drugiej nagrody nie przyznano). Już w wieku 17 lat szkolił swój warsztat orkiestrowy w następujących zespołach: Polska Młodzieżowa Orkiestra Symfoniczna, Orkiestra Symfoniczna i Orkiestra Kameralna Akademii Muzycznej w Krakowie, Międzynarodowa Orkiestra Symfoniczna (Katowice), Narodowa Orkiestra Symfoniczna w Libanie, Filharmonia Zielonogórska im. T. Barda w Zielonej Górze.  Współpracował z Filharmonią Krakowską, „Auxo" Orkiestrą Kameralną Miasta Tychy, Orkiestrą Akademii Beethovenowskiej, NOSPR w Katowicach, Filharmonią Narodową w Warszawie, oraz orkiestrą Sinfonietta Cracovia. Koncertował pod batutą takich dyrygentów jak: T. Bugaj, G. Chmura, W. Czepiel, H. Fazlian, W. Gholmieh, M. Khairallah, E. Kohn, R. Lehrbaumer, M. Minkowski, M. Moś, M. Nałęcz-Niesiołowski, G. Nowak, A. Pâris, M. Parisotto, K. Penderecki, J. Semkow, R. Servenikas, C. Spiere, J. Wall, S. Welanyk, E. Volynskiy, K. Wyneken. Od 2008 do 2012 roku pełnił stanowisko artysty muzyka orkiestrowego w Polskiej Orkiestrze Sinfonia Iuventus.  Obecnie jest muzykiem orkiestrowym w Filharmonii Gorzowskiej na stanowisku obój-tutti. Podczas Festiwalu poprowadzi zajęcia instrumentalne. 
 
W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt telefoniczny 95 7392 750
lub pod adresem e – mail: marcjanna.wisniewska@filharmoniagorzowska.pl


Karta zgłoszeniowa
Regulamin
   
   


Realizacja   Virtualnetia.com