MENU

ZESPOŁY

Zespół wokalny „Sine Nomine” Młodzieżowego Domu Kultury „Pod Akacją” w Lublinie
Izabela Urban / dyrygent

Zespół działa od 1999 roku pod kierunkiem Izabeli Urban. Wykonuje przede wszystkim muzykę a cappella. Ma w repertuarze utwory z różnych epok – od muzyki dawnej po współczesną. „Sine Nomine” aktywnie uczestniczy w życiu środowiska lubelskiego, biorąc udział w wielu koncertach okolicznościowych oraz w koncertach organizowanych cyklicznie. Współpracuje z Zespołem Muzyki Dawnej „Capella all’Antico”
z Zamojskiego Domu Kultury, Chórem Kameralnym Towarzystwa Muzycznego w Lublinie i Orkiestrą Trybunału Koronnego. Zespół jest laureatem Ogólnopolskiego Festiwalu Zespołów Muzyki Dawnej „Schola Cantorum” w Kaliszu ( w latach 2000 – 2012: pięciokrotnie Brązowej, trzykrotnie Srebnej oraz w roku 2013 Złotej Harfy Eola). Znalazł się w gronie laureatów Wojewódzkiego Konkursu Muzyki Dawnej w Zamościu, zdobywał także czołowe miejsca w Wojewódzkim Festiwalu „Muzyka Dawna w Lublinie”. „Sine Nomine” wywalczyło I miejsce podczas XII Łódzkiego Festiwalu Chóralnego „Cantio Lodziensis” oraz Srebrny i Złoty Dyplom 48. Międzynarodowego Festiwalu Pieśni Chóralnej w Międzyzdrojach. Zespół bierze udział w gorzowskim Festiwalu Muzyki Dawnej "Magnum Misterium" (wcześniej Spotkania z Muzyką Dawną) po raz siódmy.


 
 
  Zespół „Miraculis” z Gdyni
„Miraculis” powstał w październiku 2013 r. Specjalizuje się w wykonawstwie muzyki średniowiecznej i renesansowej. Zespół skupia się głownie na odtwarzaniu muzyki wokalnej, robiąc intawolację na swoje instrumenty. Muzycy grają na kopiach instrumentów historycznych i interpretują muzykę dawną w profesjonalny sposób. Brali udział w kursach prowadzonych przez Henryka Kasperczaka, Antona Birulę oraz Annę Kowalską. Występowali w: Bydgoszcz, Sadkach, Kaliszu, Gdyni, Poznaniu i Elblągu. Skład zespołu: Martyna Grabowska – studentka Akademii Muzycznej w Gdańsku, Filip Zieliński – student Akademii Muzycznej w Poznaniu.
 
 
Zespół „Flauto Dolce” z Gimnazjum nr 1 w Drezdenku oraz Stowarzyszenia Społeczno – Kulturalnego Miłośników Bierzwnika

Adam Deneka / 
kierownik artystyczny 
„Flauto Dolce” powstał w 2009 roku, jego założycielem jest pan Adam Deneka. Grupa koncertuje z Polsce i za granicą. Mimo młodego wieku mają ze sobą już ponad 300 koncertów. Członkowie grają na instrumentach różnej maści, a także wykonują utwory wokalne. Sa to głownie epoki średniowiecza i renesansu. Zespół został laureatem Wojewódzkiego Przeglądu Zespołów Muzycznych w 2012 roku. W roku 2013 zdobył I miejsce w Konkursie Kolęd w Dębnie i otrzymał nominację do Międzynarodowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Będzinie. Na Ogólnopolskim Festiwalu „Schola Cantorum” w Kaliszu zdobył w 2012 roku Brązową, a w 2014 roku Srebrną Harfę Eola. Dwa lata temu grupa nagrała własną płytę. W tym roku „Flauto Dolce” obchodzi 5-lecie istnienia.
 
 
             Zespół „Favorito” z Białegostoku
Bożena Krasko / kierownik artystyczny  
Powstał w 2012 r. przy Fundacji „Cantio” – Edukacja przez sztukę. Tworzą go uczniowie białostockich szkół. Zespół koncertuje w mieście, regionie i kraju, m. in. W Katedrze kaliskiej, na Zamku Czartoryskich w Gołuchowie, pałacu w Bugaju, na zamku w Tykocinie, w Pańswoej szkole Muzycznej I i II stopnia w Kaliszu, a także na Litwie i Białorusi. Członkowie zespołu uczestniczyli w X i XI Ogólnopolskich Warsztatach Muzyki Dawnej w Kaliszu (2012 r., 2013 r.), gdzie doskonalili swój warsztat wykonawczy. We wrześniu 2013 r. brali udział w XX Spotkaniach z Muzyka Dawną w Świeradowie Zdroju, w lutym 2014 r. w 36 Ogólnopolskim Festiwalu Zespołów Muzyki Dawnej „Schola Cantorum” w Kaliszu.
 
 
Zespół Fletów Prostych „Cantio Polonica” z Białegostoku
Bożena Krasko / kierownik artystyczny  
Zespół powstał w 1986 r., a obecni jego członkowie to kolejna grupa dzieci zafascynowanych tą muzyką. Grają muzykę świecką i religijną – od renesansu do późnego baroku, koncertują w mieście, regionie i kraju, jak również na Litwie i Łotwie. Zespół uczestniczył w Ogólnopolskim Festiwalu Zespołów Muzyki Dawnej „Schola Cantorum” w Kaliszu, gdzie otrzymał Brązową Harfę Eola w 2012 i 2014 r. Członkowie zespołu brali udział w Ogólnopolskich Warsztatach Muzyki Dawnej w Kaliszu i Gorzowie Wielkopolskim, doskonaląc swe umiejętności interpretacyjne i wykonawcze.
           
 
 
Zespół Muzyki Dawnej „Incantare” z Młodzieżowego Domu Kultury w Lęborku
Mirosława Grynkiewicz / kierownik artystyczny
Zespół powstał w 2007 r. w Młodzieżowym Domu Kultury w Lęborku. W swoim repertuarze posiada utwory epoki średniowiecza, renesansu i wczesnego baroku. Na XXXI Ogólnopolskim Festiwalu " Schola Cantorum" w Kaliszu w 2009r. jako zespół debiutujący zdobył wyróżnienie, na XXXII Festiwalu nagrodę specjalną, a w 2013r. na tym samym Festiwalu Srebrną Harfę Eola. Zespół gra na kopiach instrumentów XVI-sto wiecznych. Bierze udział w warsztatach muzyki dawnej, gdzie doskonali swoje umiejętności pracując ze znawcami muzyki dawnej. W swoim dorobku ma dwie nagrane płyty.
 
 
Zespół Muzyki Dawnej „Carmen Alacre” z Dobroszyc
Małgorzata Szymańska / kierownik artystczny
Zespół powstał w 1989 roku przy SP im. Ireny Sendlerowej w Dobroszycach. Obecnie zespół tworzą absolwenci tejże szkoły. „Carmen Alacre” interpretuje muzykę renesansu i baroku.  Aktywnie uczestniczy w życiu muzycznym. Występował m. in. na odbywających się we Wrocławiu festiwalach „Wratislavia Cantas”, „Maj z Muzyką Dawną”, „Forum Musicum”, brał udział w Międzynarodowej Letniej Akademii Muzyki Dawnej w Wilanowie, koncertował w Niemczech, w Czechach, w Szwecji i na Węgrzech. Umiejętności muzyczne doskonalił w warsztatach muzyki dawnej
w Kaliszu i w Gorzowie Wlkp. Największe sukcesy zespołu to nominacje uzyskane na Ogólnopolskim Festiwalu Zespołów Muzyki Dawnej „Schola Cantorum” w Kaliszu: Brązowe Harfy Eola (1997, 2006, 2008), Srebrne Harfy Eola (1998, 2002, 2009) i Złote Harfy Eola (2003, 2010, 2012, 2014) oraz Grand Prix XXXVI Festiwalu w 2014 roku. W styczniu 2008 roku nagrał wraz z chórami skupionymi wokół projektu „Śpiewający Wrocław”, płytę z kolędami, a w 2011 roku własną płytę promocyjną „Zagrajcie mi pieśń taneczną”. Ważną rolę w działalności artystycznej zespołu odgrywa życzliwość dyrekcji SP im. Ireny Sendlerowej w Dobroszycach oraz współpraca z Gminnym Centrum Kultury i Urzędem Gminy w Dobroszycach.               

   

Realizacja   Virtualnetia.com