MENU

MUSICAL „DOGONIĆ PIPPI”

Filharmonia Gorzowska realizuje zadanie MUSICAL „DOGONIĆ PIPPI” w ramach programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - WYDARZENIA ARTYSTYCZNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY.
 
Czas trwania projektu: 02.04.2018 – 31.12.2018
Kwota dofinansowania:  50 500,00 zł
 
Zadanie MUSICAL "DOGONIĆ PIPI" jest kontynuacją realizacji przedsięwzięć muzycznych bazujących na pozycjach literatury dziecięcej, które dzięki adaptacji mogą w Filharmonii, zgodnie z profilem jej działalności, zostać zaprezentowane w formie musicalu. Projekt to już piąta realizacja CEA – Filharmonii Gorzowskiej tego typu. Dotychczas w ramach produkcji musicalowych odbyły się cztery premiery: w grudniu 2014 „Królewna Śnieżka” (muz., kierownictwo art. – Jan Krutul), w grudniu 2015 – „Alicja w Krainie Czarów” (muz. Anna Maria Huszcza, reż. Monika Martini-Madej), w grudniu 2016 – „Pinokio” (muz. Szymon Godziemba Trytek, reż. Przemysław Jaszczak) oraz w grudniu 2017 – „Akademia Pana Kleksa” (muz. Kamil Kosecki, reż. Przemysław Jaszczak). Ideą wszystkich tych realizacji jest współpraca młodych wykonawców – amatorów Z profesjonalnymi artystami z dziedziny śpiewu, tańca i aktorstwa – zaproszeni do udziału w projekcie zawodowi artyści podczas cyklu prób przygotowują młodych wykonawców do występów scenicznych – pokazów musicalu, który jest w pełni profesjonalną, bogatą pod względem artystycznym realizacją.
Podstawową grupę potencjalnych uczestników przedsięwzięcia stanowią uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych, wśród których prowadzona jest każdorazowo akcja promująca wydarzenie, bezpośrednio do nich trafi też informacja o kolejnych etapach jego realizacji. Uczestnicy projektu kwalifikowani są do udziału w nim w drodze castingów, by następnie, jako zespół wykonawczy, przygotować musical podczas prób i zaprezentować go w formie spektaklu muzycznego na scenie. Realizowane w tej formule przez Filharmonię Gorzowską musicale, w których średnio co roku udział bierze ok. 70 młodych wykonawców, stanowią wyjątkowe wydarzenie artystyczne – zarówno w skali lokalnej, jak i ogólnopolskiej. Każdy z dotychczas zrealizowanych musicali cieszył się wielkim zainteresowaniem publiczności – musical „Alicja w Krainie Czarów” obejrzało łącznie 6 915 widzów, „Pinokia” ponad 10 000 widzów, zaś liczbę odbiorców „Akademii Pana Kleksa” w bieżącym sezonie szacuje się na blisko 12 000. Spektakle adresowane są zarówno dla widzów indywidualnych, jak i grup zorganizowanych, wśród których są zarówno placówki oświatowe z Gorzowa, jak również z całego regionu lubuskiego oraz zachodniopomorskiego. Formuła przedsięwzięcia będącego profesjonalnym wydarzeniem artystycznym, pozwala na wykorzystanie potencjału filharmonii, w tym nowoczesnej przestrzeni koncertowej oraz zawodowej orkiestry symfonicznej, z którą większość młodych wykonawców ma okazję pracować i występować po raz pierwszy w życiu. Projekt, dzięki w pełni profesjonalnej realizacji, zarówno pod względem artystycznym, jak i techniczno-logistycznym oraz poprzez możliwość zaprezentowania się młodych wykonawców - amatorów na profesjonalnej scenie – w sali koncertowej Filharmonii, w doskonały i niezwykle twórczy sposób wspiera talenty artystyczne dzieci i młodzieży. Poprzez takie elementy, jak prezentacje podczas castingów, współpraca z profesjonalistami na etapie prób, a także możliwość wystąpienia i zaprezentowania własnego talentu w produkcji artystycznej, zwiększamy atrakcyjność przedsięwzięcia, a także podnosimy jego efektywność.
Dodatkowym celem projektu jest upowszechnianie i popularyzacja muzyki – wśród bezpośrednich uczestników zadania – poprzez aktywny udział w tworzeniu dzieła, jakim będzie przygotowanie i wykonanie musicalu; dla uczestników pośrednich – przez obejrzenie wydarzenia. Umożliwienie udziału w takim przedsięwzięciu dzieciom, które dotąd nie miały możliwości rozwinięcia swojego talentu i zaprezentowania go szerokiej publiczności, będzie też kolejnym sposobem równania szans w dostępnie do sztuki, kultury i edukacji – w tym przypadku muzycznej i tanecznej oraz niwelowania dysproporcji edukacyjnych w zakresie korzystania z oferty edukacyjnej.
Upowszechnianie muzyki stanowi najważniejsze ogniwo w działalności statutowej CEA – Filharmonii Gorzowskiej. Od pierwszego sezonu artystycznego (2011/2012) instytucja z powodzeniem realizuje program edukacyjny oparty na rocznych cyklach koncertów dla dzieci i młodzieży w każdym wieku – od urodzenia po szkoły licealne. Mimo stosunkowo krótkiej – bo 6-letniej działalności naszej instytucji – z oferty tej skorzystało już ponad 100 tysięcy młodych uczących się odbiorców z terenu Gorzowa i gmin regionu, których zainteresowani wciąż się zwiększa, nawet poza granice województwa. Musical w bardzo ciekawy i nowatorski sposób uzupełnia tę ofertę, stanowiąc dla filharmonii szansę pozyskania nie tylko uczestników tego konkretnego wydarzenia, ale również – nowych odbiorców swojej oferty. Projekt ten traktujemy również jako próbę znalezienia optymalnej formuły na oswojenie kultury wysokiej przez jej najmłodszych „konsumentów” – w tym przypadku będzie to odniesienie się do literatury dziecięcej – książki Jana Brzechwy „Akademia Pana Kleksa” i przełożenie jej na język muzyki, śpiewu i tańca – podstawowych środków ekspresji w musicalu, którego koncepcja dostosowana będzie do percepcji młodego odbiorcy.
Projekt w naturalny sposób łączy działania zinstytucjonalizowane ze świeżością i nowym spojrzeniem młodych wykonawców i twórców. Na jego realizacji skorzystają wszyscy uczestnicy: dzieci i młodzież – otrzymując bezcenną szansę podniesienia swoich umiejętności i rozwijania swojego talentu pod okiem wykwalifikowanych artystów, prowadzący przygotowania wokalne i aktorskie do spektaklu – konfrontując w sposób twórczy swoją wiedzę i doświadczenie z „surowym” materiałem młodych amatorów, muzycy i wykonawcy – wzbogacając swoje doświadczenia sceniczne i wykonawcze, organizatorzy – nabywając nowe kompetencje związane z zarządzaniem i realizacją zadania.

 
 
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.


virtualnetia  projektowanie stron internetowych