MENU

projekt "Zaplątani w dźwięki"

„Zaplątani w dźwięki” to projekt edukacyjno-artystyczny organizowany przez CEA-Filharmonię Gorzowską.  Główną ideą jest przygotowanie koncertu i wykonanie go na żywo przez artystów: muzyków orkiestry oraz młodzież wyłonioną podczas castingów. Integralną częścią zadania będą warsztaty poprowadzone przez kompozytora, aranżera i inżyniera dźwięku Pawła Przezwańskiego oraz warsztaty artystyczne (tworzenie instrumentów), które poprowadzi m.in. Agnieszka Doberschuetz znana z projektu MultiKulti.
Ideą projektu  „Zaplątani w dźwięki” jest rozwijanie kreatywności, zdobywanie wiedzy i nowych umiejętności oraz integrowanie młodzieży z różnych środowisk. Projekt jest adresowany do młodzieży gimnazjalnej, która weźmie aktywny udział w tworzeniu  kompozycji i wykonaniu koncertu. Formuła przedsięwzięcia pozwoli na wykorzystanie potencjału filharmonii, w tym profesjonalnej przestrzeni koncertowej oraz muzyków zawodowej orkiestry.
Celem projektu  jest podniesienie poziomu edukacji muzycznej wśród uczniów szkół powszechnych oraz nauczenie ich świadomego obcowania z muzyką, a także pokazanie szerokiego spektrum zagadnień jej towarzyszących. Udział w projekcie ma również aktywizować oraz uwrażliwiać młodych ludzi na muzykę poprzez poszukiwanie jej przejawów w otaczającym ich świecie; ma również likwidować bariery związane z dostępem do kultury oraz przeciwdziałać stereotypom społecznym i kulturowym.
 
 
ETAPY PROJEKTU:
I. Wybór uczestników projektu
Specyfika projektu zakłada stworzenie kilkunastoosobowej grupy młodzieży. Pierwszy etap wyboru uczestników odbywa się w ścisłej współpracy z gorzowskimi gimnazjami. Każda szkoła wskazuje maksymalnie 3 uczniów, którzy następnie wezmą udział w kolejnym etapie naboru – już w Filharmonii Gorzowskiej; będzie on miał charakter indywidualnych rozmów z każdą ze wskazanych przez szkoły osób. W rozmowach uczestniczyć będzie m.in. dyrygent Monika Wolińska oraz szef artystyczny projektu – Paweł Przezwański.  
Termin zgłoszeń dla szkół upływa 17 kwietnia 2015; zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko ucznia, wiek oraz dane do kontaktu (nr telefonu – e-mail)
Rozmowy w CEA-Filharmonii Gorzowskiej odbywać się będą w sobotę 25 kwietnia.  
 
II. Warsztaty Artystyczne – tworzenie instrumentów
Grupa gimnazjalistów wyłoniona podczas castingu weźmie udział w tygodniowych warsztatach poprowadzonych przez Agnieszkę Doberschuetz i Martę Wrzask. Warsztaty artystyczne  odbędą się w terminie 4-7 maja (godziny popołudniowe), a ich głównym celem będzie własnoręczne stworzenie instrumentów perkusyjnych. Mają one swoim brzmieniem naśladować odgłosy miasta i będą wykorzystane podczas koncertu finałowego.
 
III. Warsztaty muzyczne i próby do koncertu
Już po stworzeniu instrumentów, do akcji wkroczy kompozytor Paweł Przezwański, który będzie pracować z młodzieżą w dniach 11-16 maja 2015 roku. Grupa uczestników uzbrojona w dyktafony najpierw wyruszy w plener, aby przysłuchiwać się miastu i rejestrować jego odgłosy. Podczas warsztatów uczestnicy będą tworzyć i nagrywać materiał dźwiękowy stanowiący bardzo ważny element utworu,  pisanego specjalnie na ten koncert. Paweł Przezwański zapozna ich również z elementami niezbędnymi do powstania muzyki, takimi jak: rytm, melodia czy harmonia. Podczas warsztatów poruszone zostaną kwestie wykonawcze, rola dyrygenta podczas prób i koncertu, rola orkiestry i wykonawców. Młodzież biorąca udział w warsztatach będzie mogła obserwować kulisy przygotowań do koncertu, wziąć udział w próbach i zobaczyć jak wygląda zaplecze filharmonii. Przed uczestnikami projektu pojawiać się będą kolejne zadania związane z współtworzeniem  utworu inspirowanego dźwiękami miasta.  Dzięki wielu doświadczeniom i eksperymentom gimnazjaliści stopniowo skomponują utwór, który sami wykonają podczas finałowego koncertu.
             
IV. Koncert / Finał projektu
Efektem pracy będzie koncert – 17 maja, godz. 12:00, podczas którego wraz z gimnazjalistami biorącymi udział w warsztatach wystąpią na estradzie muzycy Filharmonii Gorzowskiej.
Cały projekt będzie dokumentowany i rejestrowany kamerą, a po jego realizacji powstanie film wydany na płycie CD. Każda ze szkół biorących udział w projekcie otrzyma swój egzemplarz płyty.
 
Mamy nadzieję, że współpraca przy projekcie „Zaplątani w dźwięki” okaże się dla obu stron bardzo inspirująca, a jaki będzie efekt pracy przekonamy się 17 maja podczas Koncertu Familijnego w CEA-Filharmonii Gorzowskiej, na który już dzisiaj serdecznie zapraszamy!
 
------------------------------------------------------------------
Koordynator projektu „Zaplątani w dźwięki”
Katarzyna Więckowska
T: 95 73 92 750
M: 512 747 141
E: katarzyna.wieckowska@filharmoniagorzowska.pl
 
 


   
 
virtualnetia  projektowanie stron internetowych